Hur ser ni på feminismen? Om ni är feminister, är ni i så fall likhets- eller särartsfeminister?
Gunnar Stenmark, Stockholm (16 april 1999)

Feminismen är ett begrepp som fått en mycket negativ klang p.g.a. att den använts flitigt i vänstersammanhang. Däremot är den ursprungliga, liberala feminismen en självklarhet. D.v.s. alla skall ha samma rättigheter och behandlas lika oavsett kön eller andra kategoritillhörigheter. Mer finns egentligen inte att säga. Det är en självklar princip i ett rättsamhälle.

På våra universitet och högskolor har dock vänsterfeminismen i någon mån ersatt kommunismen som den stora ideologiska utopin som man “måste” bekänna sig till. Detta är särskilt tydligt på vissa institutioner som den statsvetenskapliga i Stockholm. Nu har “de patriarkala strukturerna” ersatt “det borgerliga samhället” som benämning på vad som störtas skall. I övrigt handlar det dock om samma fantasifulla ideologiska konstruktioner. Vi vet ju vad som hänt när andra kollektivistiska skrivbordskonstruktioner praktiserats. Varningslampa med andra ord!