Vad finns det egentligen för nackdelar med Eu:s utvidgning
Erik Pettersson, Lövåsen (23 januari 2001)
ep[snabel-a]tjohoo.se

Nackdelar och fördelar är ju olika beroende på vem som betraktar saken. En inbiten EU-motståndare och anhängare av nationalstatens isolering ser naturligtvis allt som har med EU att göra som negativt.

Men sett ur de nuvarande medlemmarnas perspektiv kan bland annat följande noteras:

  • kostnadsfördelningen, EUs generösa bidragssystem gynnar de fattiga länderna på de rikas bekostnad. Med nya medlemmar som i genomsnitt är fattigare än nuvarande medlemmar innebär det att nettoflödena till/från EU blir sämre för i stort sett alla de nuvarande medlemmarna
  • jordbrukarna inom EU lever på generösa subventioner, skulle Polens alltför många jordbrukare få subventioner enligt övriga EU skulle hela utvidgningsprojektet haverera av kostnadsskäl, följden blir att det kommer att bli någon form av justering av jordbrukssubventionerna till de nuvarande EU-jordbrukarnas nackdel
  • framförallt Tyskland, men även vissa andra länder, oroar sig för inflöde av lågbetald arbetskraft. Tyska fackföreningar gillar inte att polska metallarbetare skulle få fri tillgång till den tyska arbetsmarknaden, något som skulle sänka lönenivån

Sett ur de blivande medlemmarnas perspektiv kan man peka på bland annat följande nackdelar:

  • hårda miljökrav blir kostsamma och svarar inte mot de ekonomiska förutsättningarna i de nya medlemsländerna (i Sverige har vi råd att betala 25.000 extra för att uppfylla miljökrav på en bil – för polacker, för att inte tala om rumäner eller bulgarer, blir sådana avgifter lika med att det blir omöjligt att köpa bilar
  • i Polen oroar man sig för att tyskar ska komma och köpa upp mark, särskilt i närheten av Tyskland och av någon anledning anser polackerna att polacker ska äga marken i Polen (när Sverige blev EU-medlem var oron också stor för att tyskar skulle köpa upp Skåne och Småland, men idag ses väl tyskarna mest som en garant för att priserna på mark inte sjunker alltför mycket…)
  • att alltfler frågor hanteras på EU-nivå och att detta innebär att man “sätter” sig på den nationella självbestämmanderätten. EU-ministrarna uttalade häromdagen kritik mot att George W Bush beslutat att USA inte ska skänka bort u-hjälp till organisationer som använder pengarna för att bedriva abortpropaganda, hur ska då inte polackerna känna det som av tradition och religion har en betydligt mer strikt uppfattning i abortfrågan än vad som är fallet i USA, där det dessutom bara blir fråga om ett uttalande, Polen ska ju bli medlem och verkligen underkasta sig det gemensamma regelverket

OK, några av nackdelarna sedda från olika perspektiv. En del kanske ser samma förhållanden som fördelar. Men om man nu ser det som nackdelar ska det naturligtvis vägas mot ett antal fördelar…