Jag skulle vilja veta hur EU fungerar som handelsorganisation mellan medlemsländerna. Det är väll så att medlemsländerna inte få ta ut tullavgift på varorna som dom handlar med mellan medlemmarna? Men hur gör EU med handel mellan medlemsland och icke medlemsland?
Lena, Värmland (2 april 2002)
lena_superbra[snabel-a]hotmail.com

Det är riktigt att EU-länderna inte har några tullar vid handel mellan länderna. Det innebär inte alltid att det är fritt fram att transportera varor över gränserna. Trots att säkerhetsbestämmelser och liknande i mycket har harmoniserats (gjorts enhetliga) finns det fortfarande åtskilliga skillnader. Det gäller också skilda skattesatser, både moms och specialskatter (alkohol, bilar med mera). Många av reglerna gäller dock bara vid kommersiell import och privatpersoner kan i större utsträckning ta varor över gränserna. Successivt håller EUs öppna gränser på att underminera de kvarvarande skillnaderna. I Danmark tvingas man sänka momsen på vitvaror (kylskåp med mera), eftersom alla sådana varor köptes i Tyskland. Man har redan tidigare sänkt ölskatten och är nu på gång att sänka spritskatten. Sverige fick i sin tur sänka ölskatten eftersom skåningar inte längre köpte öl i Sverige, och när den danska spritskatten sänks kan man ju ana vad som händer med den svenska.

När det gäller bilar är det dock fortfarande möjligt att ha skilda regler och skattesatser, eftersom bilar kräver registrering i den lokala motsvarigheten till Vägverket. Finland och Danmark har också kunnat behålla märkbart högre priser på bilar än resten av EU (dubbelt upp för konsumenten, samtidigt som bilfabrikanternas priser är lägst i just Danmark, med de högsta bilskatterna).
Vad gäller handel med tredje land har EU gemensamma tullsatser. De tullinkomster som tas in hamnar direkt i EUs budget och svenska Tullverket levererar dem till Bryssel, inte Stockholm.