Denna sida är mycket bra. Contras värderingar överensstämmer väl med mina egna, förutom på en viktig punkt! EU och EMU, en sann kapitalist borde väl tycka om EU? Varför denna skeptiska innställning till västkapitalismens förverkligande?
Eric Rowland, Stockholm (16 janauri 1999)
rowland_erik@hotmail.com

Trevligt att vi har en meningsfrände i Dig. EU och EMU är nu inte de viktigaste frågorna för Contra. Och det råder delade meningar bland de aktiva. En del menar som Du att EU och EMU är organisationer som främjar konkurrenskraft och kapitalism. Andra har en mer skeptisk uppfattning. Den bygger på att EU inte följer sin egen subsidiaritetsprincip (att besluten ska fattas på en så låg och så lokal nivå som möjligt), utan reglerar alltför mycket från Bryssel. Att det blir planekonomiska inslag istället för ren marknadsekonomi. Vi har till exempel pekat på banan-reglerna, som gör att vi inte kan importera de bästa och billigaste bananerna till Sverige. Det finns många fler exempel.

Saken blir ju inte bättre av att 13 av de 15 EU-länderna har regeringar med socialister som medlemmar.

Vad beträffar EMU är ju valutan i de flesta länder en statlig och inte kapitalistisk angelägenhet. I Sverige fick Riksbanken monopol på sedelutgivning redan 1904 (tidigare hade de banker som hade ordet ”Enskild” i sitt namn rätt att utge sedlar). I Portugal var det först på 1970-talet som staten skaffade sig monopol på sedelutgivningen. I Hongkong är sedelutgivning fortfarande en angelägenhet för två privata banker, som bara får ge ut så många sedlar som motsvarar reserverna i amerikanska dollar.

Euron kan underlätta konkurrensen och därmed fungera som smörjmedel i marknadsekonomin. Det är bra. Den ekonomiska vetenskapen talar emellertid också om vikten av marknadsprissättning på valutor och rörliga växelkurser. (Det var något som Brasilien saknade och så gick det som det gick). Samt om ”optimala växelkursområden”. Teorin om ”optimala växelkursområden” säger definitivt nej till det lämpliga i att Sverige ingår i EMU. Den uppfattningen har fått stöd av professor Lars Calmfors EMU-rapport och av professor Lars Jonung (rådgivare i ekonomiska frågor till Carl Bildt när han var statsminister) och nu senast förklarade socialisten Thomas Östros att han av politiska skäl var anhängare av EMU, men att ekonomen i honom talade emot.

Som sagt finns det olika uppfattningar inom Contra både när det gäller EU och EMU. Men Du kan vara förvissad om att den negativa inställning som en del har beror på åsikten att EU och EMU motverkar kapitalismens och marknadsekonomins utveckling.