Enligt EU-fördraget är det EU-kommissionens ordförande som (i samförstånd med EU-rådet) föreslår sammansättningen av en ny kommission till Europaparlamentet för godkännande. Min fråga gäller hur ordföranden hittar sina förslag. Bestäms reglerna i EU-fördraget eller nationella lagstiftningar? Ni skriver att “den svenska kommissionären nomineras av den svenska regeringen”. Betyder det att denna nominering automatiskt accepteras av kommissionens ordförande? EU-kommissionen är inte någon som helst myndighet vars medlemmar svenska regeringen kan utse. EU-kommissionen fungerar ju som Europas regering. Borde inte Riksdagen godkänna svenska kommissionärer?
Edvin Lantz, Stockholm (14 juli 2019)

EU-parlamentet ska först välja en ordförande för kommissionen, det är europeiska rådet (regeringarnas representanter) som nominerar en ordförande. Men sonderingar görs naturligtvis innan om en föreslagen kandidat kommer att godkännas av parlamentet. Sedan föreslår denna ordförande ledamöter i kommissionen. Det sker efter förslag från medlemsländerna, men det hände 2014 att en av de föreslagna kandidaterna, Alenka Bratusek från Slovenien, efter den utfrågning som hölls i ett av parlamentets utskott uppenbarligen inte skulle godkännas av parlamentet. Visserligen kan parlamentet bara ta ställning till hela förslaget till kommission, inte enskilda ledamöter, men sedan det stått klart att en kommission med Bratusek inte skulle godkännas nominerade Slovenien en annan kandidat, varefter förslaget till kommission kunde godkännas av parlamentet.

I mars 1999 tvingades hela kommissionen under ledning av Jacques Santer att avgå. Till ny tillfällig ordförande utsågs viceordföranden spanjoren Manuel Marin, men han satt bara några månader eftersom redan hösten 1999 valdes en ny permanent ordförande efter Europavalet 1999, italienaren Romano Prodi.

Det är rådet (det vill säga regeringarna) som föreslår kandidater till kommissionen. De föreslagna kandidaterna har hittills accepterats av kommissionens ordförande, men som framgår av fallet Bratusek är det inte säkert att parlamentet godtar ordförandens förslag. Kommissionens ordförande anpassade sig 2014 snabbt och föreslog istället en annan kommissionär, som föreslagits av Sloveniens regering sedan Bratusek stoppats.