Jag har en fråga här som jag vill ha er hjälp till och den handlar om EMU.

Vad står svenska folket i frågan (för eller emot) motivera
Dina egna tankar gärna!
Vilka partier står på samma sida?
Vilka val har vi att välja mellan och kan vi verkligen säga nej?
Varför är så många mot EMU?
Joakin Andersson, Stockholm (26 september 2000)
Joakim[snabel-a]lakarprulfandersson.se

Svenska folket förefaller enligt de opinionsundersökningar som görs vara kritiska mot EMU-projektet. Majoriteten mot varierar visserligen, men under de senaste åren har det bara vid något enstaka tillfälle varit majoritet för. Med majoritet menas då relativ majoritet – fler är emot än för, men ganska många svarar “vet ej”. Så gott som aldrig har mer än 50 procent varit vare sig för eller emot EMU.

Contra har ingen egen linje i EMU-frågan. Synpunkterna från de aktiva varierar. Anhängarna av EMU-projektet ser det dels som en viktig del i Sveriges integration i det gemensamma europeiska projektet, dels som en viktig kostnadsbesparande och riskreducerande faktor för exportindustri, importföretag och den resande allmänheten. Motståndarna till EMU-projektet medger visserligen kostnadsbesparingen, men pekar gärna på teorin om optimala valutaområden, som Robert A. Mundell fick Nobelpriset för 1999. Enligt den är det möjligt att förena områden med likartad ekonomisk struktur till ett gemensamt valutaområde. Så skulle till exempel Sverige och Finland passa bra ihop på grund av våra ekonomiers gemensamma beroende av skogsindustrin. Vid ökade internationella priser på skogsindustrins produkter skulle en stärkt valuta balansera tendenser till överhettning och vice versa. Men det finns enligt teorin om optimala valutaområden ingen anledning att samverka med ekonomier som har en helt annan struktur. En sådan samverkan riskerar tvärtom att helt eliminera de fördelar som ligger i anpassning av valutakurserna. En ekonomi med fria valutakurser innebär att det finns en automatisk korrektionsmekanism som löser många ekonomiska problem som annars skulle resultera i betalningskriser.

I Sverige är av någon märklig anledning främst vänsterpartierna motståndare till EMU (men socialdemokraterna är för, med en betydande opinion inom partiet mot). De borgerliga partierna är för EMU, moderaterna har till och med uteslutit en riksdagsman, Björn von der Esch, för att han var motståndare till EMU (han är numera riksdagsman för kristdemokraterna). I resten av Europa ser vänstern den socialistiska potentialen i EMU-projektet och den mest principfasta motståndaren mot EMU är det brittiska konservativa partiet.