Vilka ekonomiska kriser fanns det under mellankrigstiden och vad orsakades de av?
Hanna (15 november 2000)
hanna81[snabel-a]telia.com

Den allt dominerande krisen under Mellankrigstiden var den så kallade “Stora Depressionen”, som fick sin startpunkt i och med börskraschen på Wall Street den 29 oktober 1929. Då hade priserna på råvaror redan sjunkit några månader och prisfallen fortsatte till 1933. Nedgången i priserna mellan februari 1929 och januari 1933 var cirka 30 procent. Produktionen sjönk under samma tid med 50 procent. Arbetslösheten steg till över 20 procent.

USA drabbades först av krisen, men den spred sig snabbt till Europa. För Sveriges vidkommande kulminerade den med den så kallade Kreuger-kraschen 1932.

Krisen förorsakades skenbart av en aktiebubbla, där aktiekurserna steg över rimlighetens gräns. När insikten om företagens rätta värde blev uppenbar sjönk hela bubblan ihop och detta fick realekonomiska verkningar genom att personer som trodde sig vara rika ena dagen nästa dag knappt hade till bröd för dagen. Konsumtionen sjönk och alltfler företag drogs in i den ekonomiska krisen, gjorde konkurs och ökade på arbetslösheten i en ond cirkel.

Mer bakomliggande krisorsak var en felaktig penningpolitik under hela 1920-talet. Mellan 1921 och 1929 och dollarvolymen 63 procent mer än guldreserven i USA. Efter att de korta lågkonjunkturen 1920-1921 mötts med lönesänkningar satte den nye presidenten från 1929, Herbert Hoover, stopp för det framöver. När spekulationsbubblan kollapsade 1929 sjönk priserna som nämnts med 30 procent, men lönerna följde inte med ner, vilket istället ledde till konkurser och en tidigare aldrig skådad arbetslöshet. Krisen fördjupades av räntehöjningar som gjordes när räntesänkningar borde ha varit rätt medicin.

Den enda andra krisen från mellankrigstiden som förtjänar att nämnas var 1923-1924 års valutakris i Tyskland. Krigsskadestånden som belastade Tyskland drev upp inflationen till tidigare aldrig skådade tal. Ett frimärke kunde kosta miljarder mark och priserna ökade från morgonen till eftermiddagen, under 1924 med 200 procent i månaden (en tredubbling av priserna på en månad)… Till slut var samhället nära kollaps och ett nytt valutasystem infördes, samtidigt som segrarmakterna i Första världskriget gick med på eftergifter i sina skadeståndskrav. Dock i inte tillräckligt för att inte Hitler skulle kunna komma till makten nio år senare…