Hur kan man förklara Sovjets snabba omvandling från underutvecklat land till ledande I-land under mellankrigstiden?
Daniel Andersson, Falkenberg (23 maj 2002)
solros55[snabel-a]hotmail.com

Den här frågan utgår från en sovjetisk propagandalögn! Sovjetunionen var inte alls underutvecklat före Första Världskriget och utvecklades inte alls snabbt under Mellankrigstiden! Det var däremot en myt som spreds av den sovjetiska propagandan!

Under de första decennierna förra seklet genomgick Ryssland en mycket snabb ekonomisk utveckling. Den ryska ekonomin växte och tog in försprånget på Väst. Oljeindustrin i Baku-området (som då var en del av Ryssland, idag tillhör Baku Azerbajdzjan) stod inte Texas efter när det gällde snabba pengar. Bröderna Nobel (farbröder till Alfred) var väl så rika som familjen Rockefeller (som låg bakom Standard Oil, våras dagars Exxon). Den tunga verkstadsindustrin utvecklades också snabbt. Svenska företag hade större anläggningar i Sankt Petersburg än i Stockholm (gällde till exempel telefontillverkaren Ericsson).

All denna spirande ekonomiska utveckling krossades i och med revolutionen. Ericssons och Nobels tillgångar beslagtogs och sattes i händerna på kommunistiska partipampar. Resultatet blev ett successivt förfall och successivt sjunkande produktion. Det som kunde ha blivit en ekonomisk raket blev vägen till ekonomisk misär.

Kollektiviseringen av jordbruket hade samma följder för livsmedelsproduktionen. Först på 1970-talet lyckades Sovjet överträffa spannmålsproduktionen från Ryssland 1914.

Men visst, den sovjetiska regimen medförde vissa ekonomiska förbättringar. Men de var långsamma och långt mindre än motsvarande förbättringar i de länder som valde kapitalistisk marknadsekonomi. Ryssland låg efter Väst 1914. Men då var gapet på väg att krympa. Efter Ryska revolutionen växte gapet istället och det var först cirka tio år efter kommunismens fall som det började hända saker med den ryska ekonomin. Men det kommer att ta ytterligare decennier innan Ryssland är ifatt.

Trots att landet har mycket rika naturtillgångar och en teknisk utbildningsnivå som ligger väl i nivå med länderna i Väst.