Sitter här och skriver en uppsats så jag slipper göra det under den kommande fullbokade hösten! Min fråga till er är vilka länder styrs fortfarande av diktaturer? Vilka av dessa diktaturer är socialistiska? Och till sist, i vilka av dessa länder finns det en väst/demokratinriktad gerilla?
Simon Westberg (16 juli 2001)
simon.westberg[snabel-a]kdu.se

Dessvärre är det fortfarande många länder som styrs av diktatorer. Men det har under det senaste decenniet skett en bred demokratisering i stora delar av världen.

Viktigast är naturligtvis kommunismens fall i Östeuropa. Men också Latinamerika har genomgått en omfattande demokratisering, vilket inneburit att ett flertal länder har byggt upp demokratiska institutioner och att militärkupper idag är en sällsynthet, medan de för tio-tjugo år sedan inträffade med ganska korta intervall. Också i Ostasien har flera länder demokratiserats.

Det förtjänar att noteras att ekonomiska reformer (marknadsekonoi) normalt går hand i hand med demokratiska reformer.

I Afrika har dessvärre väldigt lite hänt och flertalet länder styrs av envåldshärskare, militärjuntor eller manipulatoriska populister. I en del länder (Zimbabwe är det främsta exemplet) förföljs minoriteten hänsynslöst och oppositionen har mycket svårt att verka. I andra länder i Afrika finns ingen laglig opposition alls.

I de delar av världen som tidigare kontrollerades av kommunisterna finns det fortfarande kvar enpartistater där det knappast finns någon opposition, åtminstone inte en opposition som kan arbeta fritt. Vitryssland och Ukraina är de närmaste exemplen, men i större delen av Centralasien är situation liknande. Flera kommuniststater har dessutom fortfarande kvar det gamla systemet, även om den ekonomiska kris som detta medför innebär att flera länder tvingats ge efter vad avser kontrollen av ekonomin – ett embryo till marknadsekonomi har därför skapats i Kommunist-Kina och till och med Kuba har gjort vissa (minimala) eftergifter inför ekonomiska realiteter och idag tillåts mini-företag och viss handel med dollar.

I länder som Nordkorea och Vietnam har dock knappast något alls skett.

I Angola pågår fortfarande inbördeskriget mellan den kommunistinspirerade MPLA-regeringen i Luanda och frihetsrörelsen UNITA under ledning av dr Jonas Savimbi (doktor i statskunskap från universitetet i Genève). Det är egentligen det enda landet där det finns en stark militär motståndsrörelse mot den kommunistiska regimen. Men i flera av de andra kommunistländerna finns en allt starkare icke-militär opposition, som dock är hårt trängd. Det gäller till exempel Vitryssland och Ukraina.

Som nämnt har flertalet länder i Latinamerika demokratiserats. Men det finns undantag. Ett land som haft en i förhållande till andra länder någorlunda demokratisk historia, Venezuela, hamnade i ett populistiskt-socialistiskt moras när den tidigare demokratiskt valde presidenten Hugo Chavez gjorde en kupp, upphävde konsitutionen och började föra en ytterst äventyrlig ekonomisk politik.

Det finns också diktaturer som baseras på religiös intolerans. Saudi-Arabien är ett stabilt sådant exempel, där det dock finns en viss förutsebarhet, vilket kan vara en fördel för medborgarna. Afghanistan är ett exempel på motsatsen, där fanatiska muslimer krossar allt motstånd när de kan.

I Irak kontrollerar den socialistiske diktatorn Saddam Hussein bara en del av landet och de norra delarna av landet är i praktiken självstyrande under kurdisk ledning.

En översikt över all världens länder med en analys av hur hård diktaturen är görs årligen av den amerikanska organisationen ”Freedom House”, som Du också kan hittab på nätet.