Kan man idag se några konsekvenser av den ryska kollektiviseringen av jordbruket, efter den ryska revolutionen? (idag, gällande jordbruket?)
Maja Danneman, Flen (7 februari 2001)
maja.danneman[snabel-a]usa.net

Tyvärr kan man än idag se följderna av det ryska kollektivjordbrukssystemet. Det kommer säkert att ta ytterligare flera decennier innan Ryssland utvecklat ett jordbruk som producerar i enlighet med vad landet har förmåga till.

Bland annat följande problem är en följd av kollektivjordbruken:

  • monokultur. Storjordbruken sökte nå effektivitet genom stordrift av samma grödor, vilket utarmar jorden. Problem har också uppstått på grund av kraven på konstbevattning av till exempel bomullsodlingarna (men de ligger mestadels utanför Ryssland, i Kazachstan, Uzbekistan och liknande, men det finns en del också i sydöstra Ryssland)
  • avsaknad av ansvarstagande och entreprenörsanda. I Väst är jordbruket ett typiskt småföretagaryrke där bonden tar det övergripande ansvaret för alla aspekter av jordens skötsel. Så är det inte i kollektivjordbruken, där somliga kör traktor, andra planerar sådden, åter andra gödslingen etc. Det gör att det ofta trillar saker mellan stolarna och att det när det händer något oväntat inte alltid finns någon som kan (eller vill) vidta åtgärder. Traktorförarna är vana vid att bara köra sina traktorer och struntar i hur de kör, eftersom underhåll och reparationer sköts av en annan avdelning på kolchosen/sovchosen… Ryska traktorer har osannolikt kort livslängd, vilket delvis beror på att det är undermåliga produkter, men också på att de inte sköts som de borde.
  • efter sjuttio år av kollektivjordbruk har förmågan att ta ansvar tunnats ut, vilket leder till att möjligheter som finns inte alls utnyttjas
  • avsaknaden av ett markregister gör att det är svårt att säkerställa äganderätten och omöjligt att inteckna mark för att finansiera driften. Även om det kan låta märkligt så är avsaknaden av ett fungerande markregister ett allvarligt hinder för det ryska jordbrukets utveckling.

Man bör dock notera att Ryssland inte haft en tradition av självägande småbönder som Sverige. Storjordbruk har varit regel snarare än undantag och en del av kollektivjordbrukens nackdelar är därför en fortsättning i den gamla tsaristiska traditionen.