Hur utvecklades John Stuart Mills tänkande under hans livstid? Ni har tagit avstånd från den “äldre” Mills åsikter, vad hande på hans ålders höst, blev han socialist?
Jan-Ossian Fallén (25 september 2000)
jan-ossian[snabel-a]spray.se

Dessvärre var det nästan så att Mill blev socialist. Under sin ungdom var han en av den politiska liberalismens främsta förespråkare. Han var ju också en framstående nationalekonom. Inte minst stridsskriften “On Liberty” (Om Friheten) är en ständigt aktuell skrift till individens försvar mot kollektivet. Den publicerades 1859 då Mill var 53 år. Vid pass tio år senare hade Mill övergått till en interventionistisk uppfattning, där det var hans mening att staten genom olika ingripanden skulle ställa saker och ting tillrätta för att uppnå exempelvis jämställdhet. Under de sista åren av sitt liv (han dóg 1873 bnästan 67 år gammal) skrev han flera skrifter som ideologiskt skulle kunna vara programskrifter för socialdemokraterna.