Om EU skall fortsätta vara ett mellanstatligt samarbete (konfederation) vad krävs då för att undanröja det så kallade demokratiska underskottet? Vad menas med demokratiskt underskott?
Olof Johansson, Donsö (31 mars 2001)
olof.s.johnsson[snabel-a]telia.com

Termen “det demokratiska underskottet” är en beskrivning av förhållandet att det folkvalda parlamentet enbart har begränsade befogenheter inom EU. Visserligen har parlamentet befogenhet att avsätta kommissionen (och den befogenheten utnyttjades 1999 när ordföranden Jacques Santer och flertalet kommissionärer, däribland svenskan Anita Gradin, tvingades avgå), men det är i grunden medlemsländernas regeringar och inte det folkvalda parlamentet som utser kommissionens ledamöter. Vidare fattas alla viktiga beslut om direktiv och förordningar (EUs lagstiftning) av ministerrådet, det vill säga ett möte med deltagande av de femton medlemsländernas berörda fackministrar. Ett jordbrukspolitiskt beslut fattas av de femton jordbruksministrarna gemensamt, under ordförandeskap av EUs tillfälliga ordförandeland (just nu alltså svenska jordbruksministern Margareta Winberg). Parlamentet har visserligen i många fall tillfälle att yttra sig om förslag till direktiv, som utarbetats inom kommissionen. Men parlamentet har inte befogenhet att fatta beslut, den befogenheten tillkommer enbart ministerrådet.

Om kommissionen kan jämföras med regeringen i det svenska systemet, skulle ministerrådet (med bara femton – ej folkvalda – ledamöter) kunna jämföras med riksdagen och det jättelika EU-parlamentet med Riksdagens Konstitutionsutskott, med möjlighet att lämna förslag till beslut som fattas av ministerrådet, och möjlighet att fatta misstroendebeslut mot kommissionen.

Idag förtjänar det dessutom att noteras att EU-parlamentet, den direkt folkvalda institutionen inom EU, har “borgerlig” majoritet, medan kommissionen – liksom ministerrådet – har socialistisk majoritet. Detta förklaras bland annat av att Tyskland såg till att landets andra kommissionärspost tillföll en av De Gröna, vilket innebar att det parti som har störst stöd av alla inom Europaparlamentet, tyska CDU/CSU, blev helt utan representation i kommissionen.

Det finns flera förslag som går ut på att reducera eller eliminera det demokratiska underskottet inom EU. Ett färskt förslag har framlagts av Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder, som vill omvandla EU till en federation uppbyggd efter tysk modell. Schröder vill stärka EU-parlamentets makt och likställa den med ministerrådet. Parlamentet skulle bli en andra kammare och ministerrådet en första kammare i ett tvåkammarsystem. Kommissionen skulle utses genom och bli ansvarig inför parlamentet och ministerrådet. Förslaget är färskt och har rönt kritik för att det försöker skapa en gemensam europeisk stat, samtidigt som det bryter mot den franska förvaltningstradition som formats i den nuvarande EU-organisationen. Men det är den senaste tidens mest konkreta förslag på att minska det demokratiska underskottet i EU. Men förslaget innebär också i praktiken att en federation skapas och att konfederationens tid är över.