Hur många av jordens länder är demokratiska?
Micke, Helsingborg
(29 november 2005)
mikael_hd[snabel-a]hotmail.com

Enligt den amerikanska organisationen Freedom House som både värderar politisk och ekonomisk frihet kan 89 länder av 192 undersökta länder betraktas som fria länder. Andelen fria länder utgör därmed 46 % av världens länder. 54 länder eller 28 % av världens länder betraktas som delvis fria och 49 länder eller 26 % av världens länder bedöms som ofria och odemokratiska. När det gäller andel av befolkningen ser det sämre ut, främst på grund av att Kina och en del andra folkrika länder tillhör gruppen ej fria. 44 % av världens befolkning bor i fria länder, 19 % i delvis fria länder och 37 % i ofria länder.

Fri press som är en viktig del i fungerande demokratier finns i 17 % av alla länder medan 38 % har en delvis fri press. Slutligen har då 45 % av jordens länder inte någon fri press. Ska vi gå efter hur många länder som har allmän rösträtt blir resultatet att 62,5 % av världens länder är demokratier – men långt mindre än hälften av världens befolkning kan delta i fria val. Det ofria Kina väger tungt.

Besök gärna Freedom House hemsida: http://www.freedomhouse.org/

Med vänliga hälsningar
Fredrik Runebert