1974 var jag med i Demokratisk Allians. Betyder det att jag är med i Säpos subversiva register?
Michael Ståhlberg, Tyresö (30 november 1999)
stahlberg[snabel-a]mail.nu

Troligen inte. Enligt en då hemlig förordning av den 27 april 1973 tillhörde det visserligen SÄPOs uppgifter att registrera “säkerhetsrisker”, varmed avsågs medlemmar i Demokratisk Allians. Dock fick SÄPO inte registrera alla medlemmar urskillningslöst, utan det skulle vara personer som utmärkt sig på något visst sätt, nämligen:

  • lagförts för brottslig handling som innefattat användande av våld, hot eller tvång…
  • har medverkat till bildande av hemliga celler på arbetsplatser eller militärförband eller ingår eller har ingått i sådan cell
  • har anstiftat eller eljest spelat en framträdande roll vid ockupation av byggnad…
  • har använt våld, hot eller tvång i samband med avtalsstridig aktion på arbetsplats,
  • har uppträtt vid demonstration med vapen, batong eller annat liknande tillhygge,
  • har undergått utbildning i partiskola eller eljest för verksamhet som syftar till att omvandla samhället med våld,
  • intar eller har intagit en ledande ställning inom organisationen

Vad gäller Demokratisk Allians fanns den 31 mars 1980 (den tidigaste tidpunkt för vilken vi har uppgifter) 17 registrerade personer. Det var fyra år efter det att organisationen upphörde att fungera. Nästan samtliga dessa måste ha klassats enligt punkten g), eftersom det högst funnits fyra-fem personer som kunnat falla under de andra kategorierna. Hittills har alla ledande personer inom Demokratisk Allians som ansökt om utdrag ur SÄPOs register fått avslag. Med undantag för Tommy Hansson, som var ordförande i mitten av 1970-talet. I det utdrag han fått se står dock inte ett ord om Demokratisk Allians.