Hur är det med yttrandefrihet i Grekland? Demokratin överhuvudtaget?
Millan (12 september 2000)
mallaex[snabel-a]hotmail.com

Grekland är ju sedan 1974 en demokrati och landet är med i både Europarådet och EU. Dessutom gäller den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna, så i formell mening uppfyller Grekland alla krav man kan ställa på en demokrati.

Den som vistats i Grekland och lyssnat på radionyheterna för turister ställer sig dock gärna frågan om han/hon befinner sig i en bananrepublik med någon en caudillo som enväldig ledare.

Massmedia är starkt centraliserade och kontrollerade av staten och de utnyttjas hämningslöst av det regerande socialistpartiet för att främja dess syften. Landet har en ganska liten press, i förhållande till folkmängden är upplagan bara en fjärdedel av den svenska. En av de största dagstidningarna, Ethnos, grundades av KGB (huvudansvarig var KGB-mannen Boris Pankin, senare sovjetisk ambassadör i Stockholm och Sovjetunionens siste utrikesminister) och drevs länge med sovjetiskt stöd. Radio, som i många länder med en svag press är en viktig kanal i den fria opinionsbildningen, var ett totalt statligt monopol till 1987, men är ännu idag till väsentliga delar statskontrollerad. TV är också statskontrollerad, även om vissa lokala stationer är tillåtna.

Massmedia deltar aktivt i samband med valkampanjerna och eftersom staten kontrollerar de viktigaste medierna blir de till megafoner för de socialistiska makthavarna. Grekland är visserligen inte någon diktatur, men landet har EUs svagaste skydd för den fria opinionsbildningen.