Hade andra världskriget kunnat undvikas om det varit demokrati i de länder som först hamnade i krig?
Tessan (5 april 2005)
Gulliitess[snabel-a]hotmail.com

Den fråga du ställer brukar kallas för kontrafaktisk historiebeskrivning. Detta betyder att ett svar inte kan vara annat än spekulationer. Dock finns det många indikationer som visar på att risken för krig sjunker drastiskt ju fler länder som är demokratier. Fredsforskaren Rudolph Rummel har visat att demokratier inte krigar mot andra demokratier antagligen på grund av att folk i allmänhet inte vill ha krig. Människor är oftast väldigt konservativa med att ge en regering mandat att gå ut i krig. Demokratier som går ut i krig gör det mot diktaturer. Om du vill läsa mer om detta rekommenderar jag Per Ahlmarks bok ”Det öppna såret” från Timbro förlag.

Två förklaringar till andra världskriget är Hitlers personlighet där hat och okontrollerat vansinne är två stora kännetecken samt Hitlers totalitära ideologi nazismen som gick ut på att skapa det tusenåriga riket, att den ariska rasen skulle breda ut sig och härska över andra raser som enligt den nazistiska ideologin är underlägsna. Judeutrotningen är en del i detta tänkande. Denna ideologi är knappast demokratisk. Andra förklaringar är sociala och ekonomiska. Hyperhög inflation, hög arbetslöshet och en utbredd fattigdom lade grunden för Hitlers framgångar. Den hårda Versaillefreden där Tyskland ålades höga skadeståndsbelopp och där Tyskland berövades stora områden knäckte Tysklands stolthet. Det florerade även en legend som kallas för dolkstötslegenden som gick ut på att Tyskland aldrig förlorade första världskriget eftersom Tyskland förråddes av landets ledare. En ytterligare förklaring till andra världskriget är Weimarrepublikens bristfälliga och svaga författning som utnyttjades av Hitler efter valet 1932 då Hitler fick cirka 37 procent av rösterna. Förvisso hade Tyskland till en början demokrati, men den var instabil och den utvecklades till en diktatur under Hitlers ledning.

Sovjetunionen hade efter Lenins införande av kommunismen utvecklats till en hårdför diktatur som under Stalins period kännetecknades av en utbredd terror och stora utrensningar. Sovjetunionen och Tyskland ingick en icke-angreppspakt (Molotov-Ribbentrop-pakten) 1939 där Europa delades upp mellan de två makterna. Denna pakt möjliggjorde andra världskriget då Tyskland kunde expandera österut genom att ta stora delar av Polen utan att riskera ett tvåfrontskrig. Troligen hade inte en sådan pakt tillkommit om Sovjetunionen och Tyskland hade varit demokratier. Möjligtvis hade det kunnat skett utan folkets medvetande. 1941 attackerade Tyskland Sovjetunionen och bröt därmed avtalet.

Italien och Japan som var allierade med Tyskland under andra världskriget var också diktaturer. Dessa länder var de aggressiva parterna i kriget till skillnad från demokratierna Storbritannien, Frankrike och USA som vill undvika krig. Viljan att undvika krig gick så långt att Neville Chamberlain som var Storbritanniens dåvarande premiärminister lät Hitler erövra större delen av Tjeckoslovakien 1938. Det är detta som kallas för Münchenandan och det beskrev Chamberlain som ”Fred i vår tid” (”tiden” varade ett drygt år).

Men som sagt, detta är bara spekulationer. Man kan inte fastslå att andra världskriget aldrig uppstått om alla länder som förde krig hade varit demokratier. Om länderna hade varit demokratier och Hitler aldrig fått någon makt kunde någon annan karismatisk person fått makten via populism och utnyttjande av social och ekonomisk missär. Jag har i detta svar enbart tecknat ett troligt scenario utifrån det vi vet idag. Mot den bakgrunden hade nog andra världskriget förhindrats om alla länder hade varit demokratier.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert