Jag undrar vilka de stora skillnaderna ligger mellan demokrater och republikaner nu inför valet i USA.
Fredrik Östman (25 september 2000)
oceantech[snabel-a]telia.com

Med nöd och näppe hann vi besvara den frågan innan valet…

Folkpartiledaren Lars Leijonborg deltog i demokraternas partikonvent som gäst. Moderatledaren Bo Lundgren deltog i Republikanernas konvent som gäst.

Det säger en del om skillnaderna. Men tilläggas ska att också socialdemokraterna hade besökare på Demokraternas konvent.

Generellt kan man säga att Demokraterna har nära kopplingar till fackföreningarna och de många organisationer som vill dra USA åt vänster och i kollektivistisk riktning. I vissa avseenden kan alltså demokraterna jämföras med svenska socialdemokrater, men alls inte när det gäller socialistiska inslag i politiken. Även demokraterna är varma anhängare av fri företagsamhet, ett starkt näringsliv och möjligheten att skapa sig en förmögenhet.

Republikanerna har nära kopplingar till företagsamheten och de krafter som vill dra USA åt höger. Numer är det också republikanerna som är frihandelsvänliga och internationellt inriktade. De isolationistiska krafterna och anhängarna av tullmurar och handelshinder följde med Pat Buchanan till Reformpartiet (han verkar få 1 procent av rösterna). Demokraterna flirtar däremot med de frihandelsfientliga av fackföreningarna finansierade demonstranter som är motståndare till globalisering. Det är i korthet fråga om att amerikanska jobbare inte vill se fabrikerna flytta till utlandet. Hellre fattiga och arbetslösa indier och afrikaner än fler fackmedlemmar som flyttar över till “den nya ekonomin” där det knappast förekommer några fackföreningar.

Republikaner är för minskade skatter och minskade maktbefogenheter för den federala regeringen (låt delstaterna sköta mer!), men för ett starkt försvar.

Demokraterna är för omfattande sociala program och därmed följande skatter, för centralisering till Washington och begränsning av delstaternas maktbefogenheter. Visst vill man ha ett starkt försvar, men inte lika mycket som republikanerna.