Angående den senaste debatten om capitan general Augusto Pinochet Ugarte, så finner jag det mycket märkligt att man har stora demonstrationer för att han skall ställas inför rätta. Viserligen bär han ansvaret för en mängd mord och försvinnanden. Dock är han inte på långa vägar värst i världshistorien. I t ex Kambodja sitter fd röda khemerer med långt fler liv på sitt samvete än Pinochet i regeringen utan att folk ger sig ut på gator och torg för att demonstrera sin avsky mot detta. Beror detta på att de röda khemererna “trots allt var socialister” eller vad har ni för uppfattning i frågan?
Marcus Karlsson , Borås (15 november 1998)
BV98017[snabel-a]bhs.utb.hb.se

Vi är av uppfattningen att även mindre skurkar bör sättas åt. Polisen ska inte blunda för alla tjuvar, bara för att man ännu inte hunnit sätta dit alla mördare…

Missförstå oss nu inte. Pinochet var ingen liten skurk, men i jämförelse med de röda khmererna, Fidel Castro, Erich Honecker och andra var han naturligtvis bara en småhandlare.

Dock tycks det idag vara “politiskt korrekt” att ge sig på Pinochet, men inte Castro. Castro var i Spanien på besök samma vecka som den spanske domaren Baltasar Garzon begärde Pinochet utlämnad… Det är ju hyckleri av grövsta slag.

När det gäller den internationella arenans superskurkar, typ Pol Pot eller Saddam Hussein, så finns det all anledning att se till att de inte är välkomna i några civiliserade länder. Skulle det trots allt vara så att de släpps in i något land med diplomatisk immunitet är det rimligt att acceptera den immuniteten. Den diplomatiska immuniteten har tillkommit för att vi ska slippa godtycke och laglöshet i internationella förbindelser och för att det ska gå att förhandla i internationella frågor. Den som bryter mot den diplomatiska immunitetens hederskodex blir hemskickad, inte straffad. Det gäller till exempel diplomater som kör rattfulla i Stockholm eller som ägnar sig åt olovlig underrättelseverksamhet. Det är ju i och för sig fritt fram för ett land att vägra acceptera diplomater eller andra företrädare för en främmande makt, men så var ju inte fallet när det gällde Pinochet. Han togs emot med diplomatpass och fick dessutom VIP-mottagande på Heathrow, ordnat av brittiska UD.

När det gäller de internationella storskurkarna i laglöshetens stamorter på jorden, typ Kambodja eller Irak, så finns det all anledning för det internationella samfundet att diskutera en ordning som gör det möjligt att ta hand om de värsta skurkarna när de dyker upp på den internationella scenen – och är reglerna tillräckligt hårda lär de inte dyka upp alls. Tyvärr är den diskussionen inte avslutad än, även om den pågår. Men bilden blir en annan när det gäller länder som själva gjort upp med det förflutna och redan etablerat en demokratisk rättsstat. Här har vi länder som Spanien, Grekland, Chile och Argentina. När det gäller dessa länder finns det ingen anledning för det internationella samfundet att misstro det egna landets förmåga att ta hand om de egna angelägenheterna. Låt chilenarna ta hand om Chile, grekerna om Grekland och reservera eventuella undantag för de länder där skurkarna fortfarande sitter vid makten. Men även de ska garanteras en korrekt behandling om de accepterats som resande med diplomatisk immunitet.