Vilka diktaturer är dom brutalaste i världen enligt er…
Kenny Karlsson (6 oktober 1999)
kennykanin[snabel-a]hotmail.com

Det vore förmätet att ge svar på frågan vilka som är brutalast. Vi litar därför till det omdöme som den väl respekterade organisationen Freedom House i New York gör. Freedom House ägnar stora resurser åt att analysera den politiska utvecklingen och klassificera världens nationer efter medborgarnas politiska och medborgerliga rättigheter. Både de politiska och medborgerliga rättigheterna graderas efter en sjugradig skala, där 1 är bäst och 7 sämst. Både Sverige och USA hamnar i kategorin 1-1. De värsta diktaturerna är de som har siffrorna 7-7. Till den kategorin räknas (i bokstavsordning): Afghanistan, Ekvatorial-Guinea, Irak, Kuba, Libyen, Nordkorea, Saudi-Arabien, Sudan, Syrien, Turkmenistan och Vietnam. Något mildare, med betyget 7-6 är Bharain, Bhutan, Burundi, Kina, Kongo Kinshasa, Laos, Qatar, Rwanda och Uzbekistan. Betyget 6-6 får Angola, Iran, Jugoslavien, Oman, Tazjikistan och Vitryssland.

Freedom House redovisar utförligt bakgrunden till sina bedömningar på hemsidan http://freedomhouse.org