Vad handlade Darfurkontlikten egentligen om?
Markus, Lund (12 maj 2005)
newlaz_84[snabel-a]hotmail.com

Darfur är ett område i västra Sudan där en konflikt uppstått mellan afrikanska bosättare och arabiska nomadstammar, där den arabiska janjawid-milisen plundrar, mördar och våldtar de afrikanska bosättarna. Konflikten har pågått i två år och ungefär tusen byar och mer än två miljoner människor har flytt från sina hem. Enligt FN:s beräkningar har 180 000 människor dött på grund av undernäring och sjukdomar. Till detta tillkommer alla dödsfall som beror på våldet. Det råder oenighet om det som sker i Sudan är ett folkmord eller inte. USA betraktar det som ett folkmord, medan FN inte gör det. Sveriges utrikesminister Laila Freivalds påstår att Darfurkonflikten ”ligger på gränsen” till ett folkmord. Enligt folkmordskonventionen från 1948 är folkmord en handling som är ”förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämt eller religiös grupp som sådan”. Att FN väljer att inte betrakta Darfurkonflikten som ett folkmord är att gruppen som utsätts för mord och förföljelse är svår att definiera. Folkrättsjuristen Gustaf Linde som jobbar på Försvarshögskolan menar i sin tur att Sudan är ett Rwanda i slow motion.

Bakgrunden till konflikten är tillgången på mark. I takt med en ökad utbredning av öken och en hög befolkningstillväxt har den tidigare sämjan mellan de afrikanska odlarfolken och de arabiska nomaderna brutits. De afrikanska odlarna har känt sig konsekvent missgynnade av den sudanesiska ledningen i Khartoum (Sudans huvudstad) som har favoriserat sin egen befolkningsgrupp. Missnöjet ledde till ett uppror bland afrikanerna i februari 2003. Khartoum var inte beredd på detta och landets militär gjorde till en början stora förluster. Av den anledningen gav Khartoum janjawid-milisen i princip fria händer att slå ned upproret. Det finns uppgifter om att de arabiska nomaderna fick löfte om mark som tack för hjälpen. Men detta förklarar, enligt vissa, inte det hat som döljer sig bakom janjawid-milisens brutala agerande. Det finns teorier om att Sudans förflutna som slavnation spelar roll. De arabiska nomaderna har detta nedärvt i sitt kollektiva medvetande att afrikaner är slavar och att de därmed saknar människovärde.

Förhandlingarna mellan parterna verkar inte komma någonstans och risken är stor för att ytterligare upptrappningar kommer att ske. Afrikanska unionen är på plats med 2 200 soldater för att bevaka vad som händer på en yta som är lika stor som Frankrike. Totalt finns 9 000 hjälparbetare utsända.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert