Vad tycker ni om Dansk Folkeparti (utbrytargruppen ur Fremskridtspartiet)?

Bent Kristensen, Stockholm (19 juni 1998)
bent.kristensen[snabel-a]stockholm.mail.telia.com

Jüri Linas bok är en utmärkt faktagenomgång av vad som hänt i Sverige i relation till de kommunistiska staterna under efterkrigstiden. En av de bästa som publicerats! Tyvärr kombineras denna utomordentliga faktagenomgång med slutsatser och analyser som är svåra för oss att dela och en del rent antisemitiska inslag. Sådant har vi inget till övers för i Contra.

Contra har sedan länge haft vissa kontakter med danska Fremskridtspartiet och vi har inte sett någon anledning att ändra på detta efter Dansk Folkepartis uppdykande. Fremskridtspartiet har en enligt vår mening betydligt mer stabil ideologisk bas. Pia Kjaersgaard, som är en utmärkt organisatör och folktalare, saknar också den intellektuella bas som man bör begära av partiledare, även om vi måste medge att hennes personliga charm och intelligens kompenserar för mycket av avsaknaden av akademisk bildning. Dock har vi ingen förståelse för hennes osakliga överdrifter när det gäller dansk flyktingpolitik. Där är det inte fråga om sakligt välmotiverad kritik av den förda politiken – sådan finns det mycket att framföra – utan hon har tagit steget över gränsen till främlingsfientlig populism. Sådan har vi ingen förståelse för i Contra. Vi har också invändningar mot Dansk Folkepartis EU-fientliga hållning. Inte för att den är EU-fientlig, i Contra finns både anhängare och motståndare till EU, men för att den EU-fientliga hållningen i huvudsak grundas på en ”danskt är bäst”-attyityd. De Contra-aktivister som är EU-motståndare är det på grund av att de anser att Bryssel lägger sig i för mycket och att EU i grunden är en socialistisk organisation som har alltför starka planekonomiska inslag. Vi kanske kan tillägga att vi hade Pia som omslagsflicka på Contra nummer 5 1988 (den näst stiligaste omslagsflickan Contra har haft). I den intervju som publicerades i samma nummer var de åsikter som framfördes mycket närmare Contras linje än de åsikter som hon framför idag.