Förlåt, men jag måste bara fråga vilken syn Contra har på invandring???
Erik Johansson (27 oktober1999)
oea447w[snabel-a]tninet.se

Contra är i första hand en informationsorganisation. Vi har inget ”partiprogram” och driver ingen politisk linje. Dock arbetar vi på grundvalen av en gemensam plattform, som Du kan hitta i utkast på Contras plattform.

I den plattformen finns inget ställningstagande om invandringspolitiken. En av anledningarna är att vi inte upplever frågan om inställningen till invandringspolitiken som en avgörande politisk fråga – man kan ha olika uppfattningar om invandringspolitiken och ändå stå för de ideal som Contras aktivister ställer upp för. Skilj noga på inställningen till invandringspolitiken och inställningen till invandrare. Respekt för invandrarna som personer och individer är självklar för Contras vänner (men självklart ingen respekt för de invandrare som ägnar sig åt brottslig verksamhet, de bör straffas och sedan utvisas om det rör sig om annat än bagatellbrott). Få Contra-vänner torde vara anhängare av den nuvarande invandringspolitiken och alla är därför kritiska mot de svenska politiker som står för den politiken. Kritiken är dock av två ganska skilda slag. Å ena sidan finns det de som anser att vi i princip bör ha fri arbetskraftsinvandring och att alla som vill ska få flytta till Sverige – om de kan göra rätt för sig. Medan det å andra sidan finns en del som anser att man bör behålla eller minska den nuvarande nivån på invandringen.