Ni talar i detta nummer av Contra om era förutfattade mening om socialister. Jag är lite osäker på vad ni står för och vad de åsikterna innebär.
A B (27 april 1999)
harsas[snabel-a]hotmail.com

När det gäller politiskt betingade våldsdåd står socialismen i en klass alldeles för sig. Man kan naturligtvis diskutera siffornas storlek, men den amerikanske professorn Rudolph J. Rummel listar de värsta politiska våldsdådarna och de tre värsta är alla socialister. Josef Stalin nummer ett, Mao Tse-tung nummer två och Adolf Hitler nummer tre.

Om vi ser på politiska våldsmän vid makten idag är många av dem uttalade socialister och kommunister, till exempel Fidel Castro, Kim Jong-il och Slobodan Milosevic.

Också när det gäller småskaligt politiskt betingat våld intar socialister en framträdande roll. I Sverige är det grupper kring AFA (”Antifascistisk Aktion”), Ung Vänster och nationalsocialistiskt inriktade grupperingar som står för nästan allt politiskt betingat våld. Åtminstone sådant som är lagfört av polis och åklagare. Därutöver finns veganer (med klara personmässiga kopplingar in i AFA och närstående grupper och idémässiga kopplingar till nationalsocialismen). När det gäller grov kriminalitet – rån, misshandel etc – finns det inte så få svenska gangsters och fängelsekunder som kallar sig nationalsocialister och på det sättet försöker skaffa sig en politisk kappa till den kriminella verksamheten. Och den jugoslaviska maffians ledare Arkan, efterlyst för bland annat bankrån i Sverige, opererar ju nu i Kosova som en av kommunisten Slobodan Milosevics handgångna män.

Därför strök det vår förutfattade mening medhårs när vi i svenska media såg att mördarna i Littleton, Colorado, var nationalsocialister. Precis vad man kunde vänta sig!

När vi vände oss till amerikanska källor för att få veta mer visade det sig emellertid att bilden där var en annan. Inte alls den som spreds i Sverige. Svenska media hade hållit tyst om de första förklaringarna till våldsdådet från USA – för de var inte politiskt vad som förväntades. När en ny variant – nationalsocialisterna – kom spreds uppslaget dock i Sverige och sedan var det tyst om nya teorier som dök upp senare… Senaste nyheterna som tagits upp i Sverige är för övrigt också missvisande, när Dylan Klebold begåvats med en ”flickvän” som kanske köpte ett av vapnen. I USA har flickan i fråga beskrivits som hans ”prom date”, vilket är mycket långt ifrån flickvän. Just isoleringen och känslan av att vara utstötta kan vara en del av förklaringen till det oförklarliga. Och då blir en icke existerande flickvän ett villospår.

Det är möjligt att den nationalsocialistiska varianten visar sig vara den riktiga. Om det vet vi inget nu. Vad vi hade synpunkter på var att media presenterade den versionen som den enda förklaringen, trots att det sakliga underlaget för påståendet var i högsta grad bristfälligt. Genom påståendet skulle man förklara det oförklarliga. Det är dock att göra det enkelt för sig, för inte ens ”normala” nationalsocialister (om man nu kan kalla en nationalsocialist för normal) bär sig åt som Eric Harris och Dylan Klebold. Det måste alltså finnas ytterligare förklaringar. Och de förklaringarna är ju inte nödvändigtvis sådana som kan klädas i politiska termer. Psykiatriska förklaringar borde trots allt vara mer nära till hands att leta efter.