Hittar inte Contras tidskrift på biblioteket. Hur kan detta komma sig? Ni borde ha ett intresse av att komma ut och bli tillgängliga för en större läsekrets.
Micke Winther, Lund (23 januari 1999)
micke.winther[snabel-a]swipnet.se

Visst har vi från Contra det allra största intresse att komma ut på Biblioteken! Men det finns tre hakar.

Den första haken är ekonomisk. Vi måste få in tillräckligt med pengar för att tidskriften ska gå runt. Därför tar vi betalt av biblioteken, som dessvärre har dragit ner på tidskriftsprenumerationerna under senare år (och det gäller inte bara Contra). I de största städerna – med Malmö som skamligt undantag – finns Contra på åtminstone huvudbiblioteket. Tyvärr har det begränsade antalet mindre städer som haft Contra under senare år blivit ännu mindre. En bra lösning är då att någon prenumererar på Contra till sitt lokala bibliotek. Men innan det görs måste en överenskommelse träffas med bibliotekarien, annars riskerar tidskriften att hamna i papperskorgen när den kommer.

Den andra haken är att bibliotekarier i stor utsträckning är ett ”rött släkte”, som gärna prenumererar på en rad vänstertidningar, men inte anser att det är värt att satsa på den enda högertidningen värd namnet…

Den tredje haken är att Contra inte är tillräckligt känd. Vi har de senaste åren annonserat om Contra i det årliga tidskriftsnumret av ”Biblioteksbladet”. Möjligen har Contra blivit mer känt bland bibliotekarierna, men antalet prenumerande bibliotek har minskat…

Ett förslag till alla Contra-vänner är att besöka det lokala biblioteket och ”tala förstånd med bibliotekarien”.