Hur förhåller sig Contra till den svenska monarkin?
Andreas, Täby (3 augusti 1999)
amoenus[snabel-a]hotmail.com

Contra är inget politiskt parti och ingen kampanjorganisation för vissa åsikter. Vi arbetar med att förmedla information för att de som tar del av informationen på ett seriöst sätt ska kunna bilda sig en mer genomtänkt uppfattning i de frågor som vi behandlar. Den informationsspridningen sker med utgångspunkt från vissa grundläggande värderingar, i korthet respekt för individen, för de mänskliga rättigheterna och de judisk-kristna etiska idealen. Vi arbetar för närvarande med en mer utvecklad plattform, som i utkastform kan läsas på Contras plattform. Plattformen är öppen för synpunkter och kommer att faststälals under september 1999.

Det sagda innebär att Contra inte har några synpunkter på monarkin. De flesta Contra-läsarna har säkert egna synpunkter på monarkin, men Contra avstår från att behandla den frågan. Vi ägnar oss åt informationsspridning inte opinionsbildning och vi nöjer oss med att ta ställning i de grundläggande frågor som vi resonerat om i utkastet till politisk plattform.