Det är bra att ni säger är anti-rasister och låter ju bra. Men läser sen att ni är för enbart det kristna-judiska religionerna? Hur går det ihop? Är ni inte FÖR religionsfrihet ex. islam (Världens näst största religion, hinduism (3:e största), buddhismen (Världens 4:e största och 3:e största i Sverige), osv ner till folkreligioner i ex. Kina, Ryssland, Japan, Afrika och t o m Nordkoreas religion är större än judendomen som inte ens hamnar på 10:onde plats). Ok nu har religionens storlek absolut INGEN betydelse. Men är ni emot religionsfrihet och varför? Ta \”the land of the free\” (Jo harmoniska och underbara Thailand med världens vänligaste folk (vad jag har upplevt), underbart klimat, god mat, fina stränder, vackra tempel, fin monarki), detta land är starkt förknippar med Buddhismen, monarkin och en mycket kompetent regering samt uppskattat kungahus. Ett hån mot någon av dem är ett hån mot folket. Så att inte respektera Buddhismen ses som att ogilla människor p g a sin tro. Ogillar ni människor som har en annan tro än antingen judendomen eller kristendomen?
Magnus Fredberg, Karlskoga (2 juni 2017)
E-post: magnusfredberg[snabel-a]yahoo.se

Du har uppenbarligen missuppfattat Contras inställning i några avseenden.

Så här heter det i Contras plattform (finns på menyn under ”Om Contra” på vår hemsida):

“Contra verkar utifrån en idémässig grund formad av en värdetradition bestående av kristen etik och det västerländska politiska tänkandets konservativa och liberala ideal.”

“Någon snävt trosmässig innebörd behöver inte läggas i begreppet kristen etik. Inte heller behöver det ligga någon partipolitisk innebörd i uttrycket västerländskt tänkande. Inom Contra finns olika trosriktningar företrädda, likväl som icke-religiösa uppfattningar. Inom Contra finns vidare sympatier för skilda politiska partier, medan andra saknar partipolitisk hemvist”

“religionsfrihet, som grunden för individens andliga välbefinnande och ett skydd mot andligt tvång”

“Contra ser fortsatt som sin viktigaste uppgift att motverka

–kommunistiskt och socialistiskt inflytande på politik och samhälle”

“Idag möter vi även andra paralleller till dessa motsättningar, och den kollektivistiska ideologin företräds av grupperingar som kan beskrivas som”…

“våldsbenägna religiösa grupper, som idag framförallt finns i muslimska rörelser, men även i Indien, inom delar av den ortodoxa judendomen och även grupper som säger sig vara kristna, men som inte väjt för mord i sin kamp mot fri abort. Det kan inte tolereras att grupper i religionens namn kränker andras rätt att fritt organisera sina liv.”

Hoppas att detta klargör Contras inställning.

I artiklar i tidskriften Contra har det vid några tillfällen framhållits skillnaden mellan flertalet religioners andliga odling vid sidan av den politiska apparaten och islam där staten ska göras till en del av religionen. I den mån muslimer är anhängare av våld (militärt eller annat) för att sprida islam är vi motståndare till detta. Jesus och Buddha (Gautama Siddharta) gjorde i motsats till Muhammed aldrig anspråk på att vara världsliga härskare i samhället eller förespråkade att deras anhängare skulle ta makten med våld. ”Mitt rike är icke av denna världen” (Johannes 18:36) sa exempelvis Jesus. Och Buddha övergav själv ställningen som prins för att ägna sig åt andlig odling. Detta till skillnad från Muhammed som bland mycket annat var stråtrövare och som själv påbörjade det militära muslimska erövringskriget som fullföljdes av hans efterföljare.

Artiklar som finns fritt tillgängliga på nätet hittar du i bland annat nummer 5 2005 (sidan 6, Islams våldsamma rötter) och nummer 3 2007 (sidan 20, Islam har sedan begynnelsen spritts med våld), du hittar bägge tidningarna som pdf på Contras hemsida (under menyn Tidningen).