Information om Carl Bildt (CV, biografi…)
Linda Maxwell, Bryssel (21 november 2000)
linda.maxwell[snabel-a]cec.eu.int

Carl Bildt är född i Halmstad 1949 och flyttade som tonåring med sina föräldrar till Stockholm, där han 1968 tog studenten på Östra Real. Han ägnade sig sedan åt statsvetenskapliga studier vid Stockholms universitet, men avlade aldrig någon examen.

Redan under gymnasietiden var han aktiv i olika organisationer, till exempel elevrådet och SECO (Sveriges Elevers Centralorganisation). Parallellt med sina studier vid Stockholms universitet blev han bland annat ordförande i Fria Moderata Studentförbundet. När Sverige 1976 fick en borgerlig regering engagerades Carl Bildt som medarbetare i kanslihuset och blev med tiden närmaste medarbetare till moderaternas ordförande Gösta Bohman (vars dotter Mia han också gifte sig med – de är numera skilda). 1979 valdes han till riksdagsledamot, men blev samma år utsedd till statssekreterare i det så kallade samordningskansliet, där de tre koalitionspartiernas politik samordnades. 1986 valdes han till ordförande i Moderata Samlingspartiet och var vid valet 1991 given borgerlig statsministerkandidat. Han var statsminister 1991-1994 och har sedan haft flera internationella uppdrag, bland annat som FNs höga representant i Bosnien.

Han har framförallt ägnat sig åt utrikespolitik och överlät under sin statsministertid ekonomin åt den folkpartistiska finansministern Anne Wibble (dotter till Nobelpristagaren i ekonomi Bertil Ohlin).