Är Burma en socialistdiktatur eller inte?
Krister Thorén, Linköping (22 mars 1999)
m96krith[snabel-a]embassaden.liu.se

Visst är Burma en socialistdiktatur. Och konsekvenserna av detta är inte oväntade. När landet blev självständigt 1948 var det Asiens rikaste, främst på grund av den bördiga jorden. Efter några år som parlamentarisk demokrati grep generalen Ne Win makten i en kupp 1962 och utförslöpan började. Ne Win ledde det enda tillåtna partiet och slog in på en “burmesisk väg till socialism”. Rishandel, industrier och banker förstatligades. Regeringen satte till och med in soldater som på föreläsningar och seminarier skulle övervaka att marknadsekonomin inte omnämndes i universitetens undervisning i ekonomi. 1974 omvandlades den socialistiska militärdiktaturen till en civil socialistisk diktatur genom att Ne Win och hans närmaste medarbetare lämnade sina militära poster. Dock utan att släppa kontrollen över armén. Burma gjordes samma år enligt författningen till en “socialistisk republik”. Ne Win tvingades efter oroligheter i landet avgå 1988, varefter armén gjorde en ny kupp med nya generaler (en gång utnämnda av Ne Win) som makthavare. Som en liten eftergift mot de protesterande människomassorna ändrades det officiella namnet på landet från Socialistiska Republiken Burma till Unionen Myanmar. Vissa mindre eftergifter i den ekonomiska politiken gjordes också, men fortfarande kontrollerar staten hela energiproduktionen, den tunga industrin och all handel med ris

Fria val hölls 1990 och de vanns överlägset av Aung San Suu Kyis parti Nationella Demokratiska Förbundet. Aung San Suu Kyi har sedermera fått Nobels fredspris. Eftersom militärens favoriter förlorat valet fick parlamentet aldrig sammanträda och Aung San Suu Kyi har under många år suttit i husarrest. Dock har hon haft något friare villkor under senare tid, utan att någonsin få ta sin plats som majoritetsledare i det burmesiska parlamentet.

Burma var som nämnts Asiens rikaste land 1948. Efter 25 års hård planekonomi (1962-1988) och socialism hade det förvandlats till ett av Asiens fattigaste länder. De senaste åren har Burma, liksom en del andra socialiststater, tvingats ge upp en del av de värsta planekonomiska kontrollerna. Men i grunden består den socialistiska ekonomin.