Är det krig och svält i Burma??
Veronica (14 december 1999)
bambi_81_[snabel-a]hotmail.com

Ja, bägge delarna. Men i minskande omfattning under de senaste åren.

När Burma blev självständigt 1948 var det ett rikt land, Asiens rikaste. Jorden var bördig och landet hade ett stort risöverskott som exporterades. I en statskupp 1962 tog Ne Win makten. Han införde en “burmesisk väg till socialism” och nationaliserade industrier, banker och rishandel. Det dröjde inte förrän det som 1948 var Asiens rikaste land inte bara blev ett av Asiens utan ett av världens fattigaste länder. Det råder även brist på den gamla exportvaran ris.

Fria val hölls 1990 och de vanns överlägset av Aung San Suu Kyis parti Nationella Demokratiska Förbundet. Aung San Suu Kyi har sedermera fått Nobels fredspris. Eftersom militärens favoriter förlorat valet fick parlamentet aldrig sammanträda och Aung San Suu Kyi har under många år suttit i husarrest. Dock har hon haft något friare villkor under senare tid, utan att någonsin få ta sin plats som majoritetsledare i det burmesiska parlamentet.

I de södra delarna av Burma (längs gränsen mot Thailand) pågår sedan decennier olika lokala krig. Befolkningen i de delarna av landet är inte burmeser utan strävar efter självständighet. Det gäller framförallt i delstaten Karen, men även i Shan och Kayah. Burmesiska soldater driver samman befolkningen i storbyar och bränner ned de gamla byarna. Oppositionsstyrkorna är inte sena att ge igen. Under senare år har regeringen slutit fred med flera av de lokala oppositionsgrupperna, men Karenfolket driver fortfarande en ganska omfattande militär verksamhet riktad mot den socialistiska militärjuntan i Rangoon.