Jag skulle vilja veta vad Brezjnevs doktrin innebar. Vad gjorde den för att behålla kontrollen över Sovjets intresseområden under Kalla kriget?
Lena, K-d (6 maj 2003)
lena_superbra[snabel-a]hotmail.com

Brezjnevdoktrinen formulerades av Sovjetunionens diktator Leonid Brezjnev som ett försvar för hans redan verkställda beslut att med militärt våld krossa den spirande demokratin i Tjeckoslovakien 1968.

Sovjetunionen svarade enligt en överenskommelse mellan de allierade för ockupationen av Tjeckoslovakien efter Andra världskrigets slut (trots att det var amerikanska trupper som befriade Prag). 1948 utnyttjade Sovjet – under Josef Stalin – sin militära närvaro i Tjeckoslovakien för att genomföra en statskupp och införa en kommunistisk diktatur, i slutändan styrd av Moskva.

När landets politiska ledning under 1967 och 1968 började “liberaliseras” (det var fortfarande kommunister i ledningen, men kommunister som kunde tänka sig vissa politiska reformer) svarade Sovjet med att invadera landet och åter tillsätta sina egna män vid rodret i Prag. Reformkommunisten Alexander Dubcek – som lett landet under reformperioden – fick ett skogvaktarjobb, medan stalinisten Gustav Husak fick den makt som återstod sedan Moskva tagit sitt.

Invasionen av Tjeckoslovakien den 21 augusti 1968 genomfördes formellt av Warszawa-pakten, till vilken de av Sovjet kontrollerade satellitstaterna i Östeuropa hörde. Men det var sovjetiska förband som genomförde det smutsiga hantverket, med bara formell medverkan från länder som Ungern, Östtyskland, Polen och Bulgarien.

I ett tal i Warszawa i november, två månader efter invasionen av Tjeckoslovakien, formulerade Brezjnev sin doktrin. Han förklarade att den “socialistiska gemenskapen” (dvs Warszawa-pakten) hade rätt att ingripa med våld om socialismen hotades i ett land där socialismen redan var genomförd. Brezjnevs företrädare Nikita Krusjtjev hade redan levt efter doktrinen då han krossade de ungerska frihetssträvandena 1956 (och de ungerska ledarna då fick inga skogvaktarjobb, de avrättades). I praktiken innebar Brezjnev-doktrinen att de länder som en gång hamnat bakom järnridån alltid skulle förbli där.

När Sovjetunionen 1979 invaderade Sovjet Afghanistan, gjorde man det för att insätta en mer Moskva-vänlig kommunistregering än den som redan tagit makten genom en kupp. Brezjnevdoktrinen utvidgades då till att omfatta även länder som inte ursprungligen ingått i den “socialistiska gemenskapen”. Afghanistan var formellt ett alliansfritt land.

Brezjnev-doktrinen avskaffades 1989 av Sovjetunionens dåvarande ledare Michail Gorbatjov. Två år senare föll Sovjetunionen i bitar och länderna i det som under nära femtio år varit socialistiska diktaturer blev demokratier, utan att kunna kuvas av Sovjetunionen. Brezjnev-doktrinen hade förpassats till historiens skräphög.