Vad utlöste Boerkriget i Sydafrika?
Carl Johan Hedström (28 oktober 1999)
h_carl_johan[snabel-a]hotmail.com

Boerna var bönder vars förfäder flyttat till Sydafrika från Nederländerna. Till att börja med koloniserade de området kring nuvarande Kapstaden. Men de drog vidare norrut när brittiska kolonister kom efter. Boerna var lite de fria viddernas folk, det var lite av vilda västern över koloniseringen (den nuvarande svarta befolkningen fanns inte i Kaplandet när nederländarna kom dit, de flyttade in norrifrån långt senare, den glesa befolkning som fanns bestod av hottentotter och bushmen).

Under 1880-talet uppstod två självständiga boerstater i Sydafrikas inland, Transvaal och Oranjefristaten. När guld och diamanter upptäcktes i Witwatersrand 1886 blev det stort inflöde av nya invandrare, den här gången engelsmän. De stolta boerna, som huvudsakligen var lantbrukare, såg sig överflyglade och motarbetade britternas intåg. Britterna ville samla hela södra Afrika i en koloni och boernas självständiga republiker var naturligtvis ett hinder. Dessutom hindrades den ekonomiska exploateringen av fyndigheterna i Witwatersrand. Britterna landade upp med trupper vid gränsen och Transvaals president Paul Krüger krävde att trupperna skulle dras tillbaka. När britterna vägrade bröt kriget ut 1899. Inledningsvis var framgångarna stora för boerna, men britterna skickade då truppförstärkningar. Till slut hade britterna 450.000 man i Sydafrika, nog för att krossa boernas styrkor och även det guerillakrig som senare fördes. Britterna visade sällsynt hårdhet i kampen mot boerna och bland annat inrättades koncentrationsläger, dit den civila boerbefolkningen fördes. Boernas gårdar brändes ner. Britternas militära överlägsenhet tog ut sin rätt och 1902 slöts ett fredsavtal som innebar att de fria boerrepublikerna införlivades i den brittiska kolonin.

Boerna hade mycket stora symaptier i Europa (utom Storbritannien) under kriget och kampen mellan boerna och britterna i Sydafrika fick långt senare återverkningar i form av apartheid-politiken.