Jag ska ha en muntlig redovisning om Black Power så jag behöver mera fakta. Jag undrar vad det är för skillnad mellan Malcolm X och Martin Luther King Jr?
Stephanie, Stockholm sthlm (6 april 2004)
steffi156[snabel-a]hotmail.com

På 1960-talet föll de brittiska och franska imperierna samman. Många nya självständiga stater bildades i Afrika. I USA började en medborgarrättsrörelse växa fram som en reaktion mot den diskriminering negrer utsattes för. De krävde lika rättigheter för alla medborgare. Startskottet för den moderna medborgarrättsrörelsen anses vara en dag i december 1955 då Rosa Park klev på en buss i Montgomery, Alabama. Enligt de regler som rådde då skulle svarta sitta längst bak i bussen eller stå. Rosa Park valde istället att sätta sig längst fram, dvs. på platser som var reserverade för vita. Busschauffören kontaktade polisen och Rosa Park arresterades. Kampen var som mest intensiv under tidsperioden 1955-1965. År 1965 infördes lagar som innebar ett förbud mot många av de regler och metoder som på olika sätt hade diskriminerat de svarta. Bestämmelserna handlade bland annat om möjligheterna att praktiskt utnyttja den rösträtt som svarta fick 1868, förbud mot diskriminering på offentliga platser och förbud mot rasdiskriminering vid anställning.

Medborgarrättsrörelsen började också studera det afrikanska ursprunget och den afrikanska kulturen. De började fråga sig varför de inte fått lära sig något om detta i skolan. De orättvisor som de själva upplevt kände de till, men de blev ännu mer förbannade när de ”insåg” hur det vita samhället hade förvanskat och förfalskat den svarta kulturen.

Martin Luther King Jr. var en amerikansk svart baptistisk präst och medborgarrättsledare. Han levde från 1929 till 1968 då han mördades. Martin Luther King Jr. blev känd 1955 som ledare för en kampanj mot bussföretagens segregation i Montgomery, Alabama. Hans förebild var Mahatma Gandhi och han predikade icke-våldsprincipen. Detta gällde oavsett vilka provokationer demonstranterna utsattes för. Bojkotten av bussbolagen blev framgångsrik på grund av den konsumentmakt som negrerna innehade. King var även aktiv i bildandet av medborgarrättsrörelsen och blev sedermera dess ledare. Den 28 augusti 1963 arrangerade King en marsch till Washington som samlade ungefär 250 000 ur alla samhällsklasser för att stödja medborgarrättsrörelsen. 1964 fick King Nobels fredspris. King ifrågasatte begreppet ”Black Power” eftersom han ansåg att allianser måste byggas mellan alla fattiga, oavsett hudfärg.

Malcolm X (hans riktiga namn var Malcolm Little) var motsatsen till Martin Luther King Jr., eftersom Malcolm X var hårt kriminellt belastad och eftersom han förespråkade våld för att krossa diskrimineringen mot svarta. Med tiden började Malcolm hata alla vita, främst på grund av att hans pappa blev mördad av några vita män och för att han diskriminerades när han försökte bli advokat. Hans predikningar imponerade på Nation of Islams grundare Elijah Muhammed som utsåg Malcolm till pastor. Malcolm X ansåg att de svarta skulle ansluta sig till islam eftersom den religionen, enligt Malcolm X, var en afrikansk religion. Det var i fängelset som Malcolm X fann sin religion. Tilläggas bör dock att andra islamska organisationer och de flesta muslimer inte betraktar ”Nation of Islam” som riktiga muslimer.

Malcolm X föddes den 19 maj 1925. Han ändrade sitt namn efter att Elijah Muhammed övertygade honom att negrers efternamn är de vita slavägarnas namn. Under slavtiden var det nämligen slavägaren som gav slaven hans/hennes namn. Alla negrer rekommenderades att byta sitt namn till X som i matematiken är ett tecken för obekant. Negrerna har blivit avskurna från sin historia och sin identitet och tills de funnit sin kultur och identitet bör de hålla sig med namnet X.

Malcolm X var en framgångsrik predikant och han öppnade många tempel i USA. Han blev en känd talare vilket gjorde Elijah Muhammed avundsjuk. När president John F. Kennedy mördades uttalade Malcolm X sig positivt i pressen. Detta ledde till att Malcolm uteslöts ur ”Nation of Islam”. Detta tyngde Malcolm eftersom han visste att det var han som hade gjort organisationen känd. Därför grundade han en ny organisation, Muslim Mosque Inc., och bildade en ny moské. Det var då han beslöt sig för att vallfärda till Mekka. Under denna vallfärd kom Malcolm i kontakt med många snälla och generösa människor av både svart, brun, gul och vit hudfärg. Detta fick honom att ändra sin rasistiska syn på vita människor. Alla vita är inte djävlar, som han tidigare hade predikat. När det blev känt att han inte längre hatade vita drogs den mediala uppmärksamheten åter till Malcolm X. Detta fick Elijah Muhammed att känna en stor maktlöshet. Han beordrade därför några i ”Nation of Islam” att mörda Malcolm. Den 25 februari 1965 mördades Malcolm i Audubon Ballroom, en möteslokal, troligen av några män ledda av Elijah Muhammed.

Den stora skillnaden mellan Martin Luther King Jr. och Malcolm X är således att King predikade icke-våld och samarbete mellan alla grupper, medan Malcolm X under merparten av sitt liv predikade hat, våld och separatism (dvs. icke-samarbete mellan olika grupper). I slutet av Malcolms liv närmade han sig Kings budskap om försoning och samarbete.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert