Berlinmuren
Magnus Gustafsson, Karlstad
guzz14[snabel-a]hotmail.com

Nedan följer ett antal frågor om Berlinmuren som ställts av Magnus Gustafsson i Karlstad.

När och var byggdes muren?

De första taggtrådsrullarna rullades ut natten till den 13 augusti 1961. Inom några dagar ersattes de preliminära avspärrningarna med en fast anläggning, som med tiden kom att byggas om och ut så att den nästan blev ogenomtränglig.

Varför byggdes muren?

Gränsen mellan det demokratiska Västtyskland och den kommunistiska och av Sovjetunionen ockuperade diktaturen i östra Tyskland var sedan länge avstängd. Men i Berlin, som kontrollerades av de fyra ockupationsmakterna USA, Frankrike, Storbritannien och Sovjetunionen, var gränsen öppen. Den blev ett andningshål och eftersom det var fritt för östtyskar att resa in i Öst-Berlin (ockuperat av Sovjet) där det sedan var fritt att ta tunnelbanan till Väst-Berlin blev Berlin ett stort såll där människor kunde fly till Väst. Under sommaren 1961 tilltog flyktingströmmen och det rörde sig då om tusentals människor som flydde varje dag. Östtyskarna, som inte fick rösta i fria val, röstade med fötterna. Vilket inte kunde tolereras av diktatorn Walter Ulbricht.

Vilka byggde muren?

Walter Ulbricht var den politiskt ansvarige. Praktiskt ansvar hade Erich Honecker, som senare efterträdde Ulbricht som diktator. Arbetet genomfördes av den östtyska armén.

Kunde man komma igenom muren?

Till en början fanns det flera sätt att ta sig igenom Muren. På Bernauer Straße låg husen på ena sidan gatan i Öst-Berlin, medan själva gatan låg i Väst-Berlin. Åtskilliga lyckades hoppa till Väst genom fönstren. Det grävdes flera tunnlar. Och det fanns tre lagliga övergångar, en till vardera den franska, brittiska och amerikanska zonen. Genom dessa övergångar fick dock inte östtyskar passera. Med tiden medgavs dock fri passage för pensionärer. Den östtyska regimen ville inget hellre än att pensionärerna skulle ge sig av. De kostade ju pengar.

Hur var den bevakad?

Bevakningen byggdes ut med tiden. Bakom muren fanns en sandremsa (så att vakterna kunde se spår), minor, vakttorn, bevakningsvägar och “Todesautomaten”, automatiska skjutanordningar som kunde utlösas av att någon rörde sig i den avspärrade zonen. Alla hus i närheten av Muren på östsidan revs för att ge plats åt övervakningen. Sammanlagt sköts åtminstone 74 personer i samband med flyktförsök.

Hur förändrades Tyskland när den byggdes och när den revs?

När Muren revs, med början i november 1989, var det början till slutet för diktaturen i Östeuropa. Inom två år var hela Tyskland demokratiskt och ytterligare en kort tid senare var Tyskland enat.

När rev man muren och varför?

Det hade skapats en “smitväg” för östtyskarna via Ungern (som inte längre höll sina invånare inlåsta). Det kommunistiska Ungern fick fritt besökas av östtyskar. På hösten 1989 växte flyktingskarorna och regimens ställning försvagades alltmer. Det verkar faktiskt också som att det slutgiltiga beskedet om att gränserna skulle öppnas också i Berlin utfärdades av misstag av en tjänsteman på ganska låg nivå. Men när man från media skulle kontrollera saken bekräftades det högre upp i hierarkin – och sedan var lavinen i rullning. Medborgarna själva knackade ner Muren och gränssoldaterna fick order att inte skjuta.

Vad heter det museet där man kan se de olika flyktförsöken?

Haus am Checkpoint Charlie, övergången mellan den amerikanska och sovjetiska sektorn av Berlin på Friedrichstraße. Europas mest gripande museum!