Varför sänks inte bensinskatten? Vi har ett verkligt bensinpris på 2,20 kr/liter och ovanpå det 6,50 i skatt! När ska detta missförhållande ställas till rätta?
David Hellgren, Karlstad (29 september 1999)
david.hellgren[snabel-a]telia.com

Så länge det lilla miljöpartiet kan diktera politiken lär vi få dras med en hög bensinskatt. Det partiet vill till och med höja skatten ytterligare! Rekryteringsbasen för partiet består i stor utsträckning av personer i storstädernas inre delar, där det går bättre att ta sig fram med cykel eller tunnelbana/spårvagn än med bil. Få röstar på miljöpartiet i glesbygden där bil är ett måste för överlevnad… Socialdemokraterna ställer naturligtvis gärna upp för ett parti som vill höja skatterna. Socialdemokraterna vill utnyttja så många skattekällor som möjligt, med så stora uttag som möjligt, för att få upp statens inkomster och därmed stärka statens kontroll över medborgarna. Dock har man normalt ett problem med just bensinskatten, eftersom partiet har ett mycket starkt väljarunderlag i Norrlandslänen.

Contra vill gärna se en radikal nedskärning av skatteuttaget generellt och därmed naturligtvis även skatteuttaget på bilismen. Dock är det fullt rimligt att ha ett ganska högt skatteuttag på bensin (kanske hälften av dagens nivå), som en metod att finansiera vägnätet. Bilister ska naturligtvis betala för att de utnyttjar vägarna och det är ganska krångligt – och inte minst dyrt – att ha bommar och avgifter i varenda buske i landet. Då är det bättre att ta betalt på ett sätt som approximerar den enskilde bilistens kostnader för vägar och det gör man genom att ta ut bensinskatt. Den som kör mer (och sliter mer på vägarna) betalar mer. Den som har tyngre bil (och sliter mer på vägarna) betalar mer. Men i dagens läge har staten ett enormt överskott på tiotals miljarder på bilismen. Det är en misshushållning med samhällets resurser, eftersom det leder till att vi åker mindre bil än vad vi borde göra ur rent samhällsekonomisk synpunkt sett. Och att åka bil är ju ett så “mjukt” värde som att öka de sociala kontakterna, att ta hand om mamma i Skåne eller besöka kusinerna i Jämtland, eller de gamla klasskompisarna i nästa by.