Jag undrar varför inte Spanien vill att Baskien ska vara självständigt?
Emilie, Helsingborg (23 oktober 2002)
emilie_84[snabel-a]spray.se

I grunden är det naturligtvis så att inga länder vill minska sig själva till omfång och invånarantal. Det är bara i mycket exceptionella sammanhang som sådant sker, till exempel i samband med Ryska revolutionen då en rad av tsaren underkuvade randstater lyckades frigöra sig (eftersom kommunisterna inte var tillräckligt starka för att kontrollera dem – i motsats till tsarregimen). Den spanska regeringen och riksdagen (cortes) anser helt enkelt inte att Spanien har någon anledning att minska sitt territorium.
Viktigt är också att de spansktalande är i majoritet även i de tre baskiska provinserna, Vizcaya, Guipúzcoa och Álava. Ett självständigt Baskien skulle alltså ha en spansktalande majoritetsbefolkning och därmed naturligen hänga ihop med sin store granne i söder. Jämför gärna med sydvästra Finland och Österbotten. Ingen anser att de delarna av Finland borde bli självständiga, bara för att en ganska stor minoritet där inte är finnar utan svenskar. Däremot är det naturligt att finlandssvenskarna i Finland – och baskerna i Baskien – får offentlig service på sitt eget språk, utbildning för barnen i skolor på det egna språket osv.

Sedan 1980 har Baskien en viss autonomi och rimliga krav på befolkningens nationella rättigheter tillgodoses.