Jag håller på med en uppsats om barnarbete i Kina. Jag skulle vilja ha fakta kring det och blan annat veta vad det bryter mot enligt mänskliga rättigheter.
Caroline Nordén, Linköping (21 november 2000)
dudde9[snabel-a]hotmail.com

Enligt FNs barnkonvention ska barn gå i skola, inte arbeta. Naturligtvis kan det diskuteras var gränsen mellan barn och vuxna ska gå och arbete är självklart en del i varje ansvarsfullt utbildningsprogram (hur skulle det vara om slöjden bara vore teoretisk och skoleleverna inte fick känna glädjen av att verkligen producera något?). I många samhällen är det också en självklarhet att barnen tar del i familjens gemensamma arbete, så är det också i Sverige, framförallt inom jordbruket, men även bland stadsbefolkningen.

Vad som däremot brukar kritiseras, och det med rätta, är när unga människor sätts i direkt fabriksarbete. Ofta har det rört sig om barn i 10-12-årsåldern. Arbetsdagarna har varit långa, ofta har barnen tvingats sova på fabriken och inte haft möjlighet att ha kontakt ens med sina föräldrar. Tyvärr har barnens arbete på detta sätt varit familjens enda källa för penninginkomster och det är därför inte helt lätt att helt avskaffa barnarbetet utan att slå sönder den sociala strukturen i samhället.

Kina är ett av de länder där barnarbete varit vanligt förekommande. Svenska maoister besökte under det “galna kvartsseklet” (förre vice statsministern Per Ahlmarks beteckning på åren 1965-1990) Kina och kom tillbaka till Sverige och rapporterade glädjestrålande om hur de kinesiska barnen integrerades i samhället genom att de fick den stora förmånen att delta i produktionen i tillverkningsindustrin. Dessa röda galningar och entusiaster (till exempel Dagens Nyheters dåvarande chefredaktör Olof Lagercrantz) hade tydligen aldrig läst sin Charles Dickens, de förödande sociala skildringarna av barnarbetet i England i början av 1800-talet. Idag har man i Väst lyckligtvis en mer sansad syn på hur barn ska behandlas och västerländska företag kräver, inte minst med tanke på sitt eget rykte, att produkter som importeras från Kina och andra länder, inte ska vara tillverkade av barnarbetare. Tyvärr är det inte alltid lätt att kontrollera detta, så en hel del produkter som importeras har tillverkats i strid mot de normer som satts upp i Väst.