Jag håller just nu på med ett samhällsarbete, där jag behandlar Balkankriget. Min fråga till er, är om ni vet vad som hände med den serbiska (civil)befolkningen under kriget? Rättare sagt vilka konsekvenser fick det serbiska folket av kriget? (som levnadsstandard, ekonomi osv.)
Mario Janjetovic, Limmared (21 september 2004)
mario_gradiska[snabel-a]hotmail.com

Kriget i före detta Jugoslavien är komplicerat och för att verkligen förstå vad som har hänt på Balkan under 1990-talet måste man gå tillbaka i historien. Jag kommer dock att begränsa mig till att enbart beskriva historien i generella ordalag.

Bakgrunden till kriget i före detta Jugoslavien är att Jugoslavien var en löst sammansatt konstruktion efter andra världskriget som hölls samman med hjälp av Tito och hans kommunistiska armé och parti. När Tito, som med en stark hand höll samman Jugoslavien, dog 1980 uppstod en viss oro i landet. Redan innan Titos död hade nationalistiska känslor växt fram mer och mer. 1986 tog Slobodan Milosevic ledningen över det serbiska kommunistpartiet och 1987 blir han Serbiens president. 1989 inordnades de tidigare autonoma (självständiga) provinserna Kosova och Vojvodina som delar i Serbien.

Det jugoslaviska kommunistpartiets kongress kollapsade och partimonopolet upphörde i januari 1990. Det var först efter att Sovjetimperiet började vackla som kollapsen för Jugoslavien som union närmade sig. I april samma år hölls val i Slovenien och i Kroatien. På sensommaren uppstod oroligheter i det serbiskt dominerade området kring staden Knin i Kroatien. Den serbiska autonoma provinsen Krajina utropade sin självständighet med Knin som huvudstad. Slovenerna höll i december folkomröstning om självständighet.

1991 krävde den federala armén (jugoslaviska) att det kroatiska territorialförsvaret skulle avväpnas. De kroatiska ledarna vägrade och hot om inbördeskrig förelåg. I sista stund uppnåddes dock en kompromiss. Det uppstod även studentdemonstrationer i Belgrad mot president Milosevic. Påskdagen samma år uppstod våldsamma konflikter mellan serbseparatister och kroatisk polis. Krajina beslutade att ansluta sig till Serbien medan Kroatien beslutade sig för självständighet. Samma sak med Slovenien och Kroatien. Den jugoslaviska armén ryckte in i Slovenien och krig bröts ut. En månad senare förflyttades kriget till Kroatien. Trots försök till medling från EU ökade våldet i omfattning till ett storskaligt krig.

I mars 1992 proklamerade Bosnien-Hercegovina sin självständighet. Bosnien-Hercegovina består av tre stora minoriteter – serber, kroater och muslimer (bosniaker). Kroater och muslimer ingick en bräcklig allians mot serberna som valde att bojkotta folkomröstningen angående självständighet. EG erkände Kroatien, Slovenien och Bosnien-Hercegovina som självständiga. I april bröt ett öppet krig ut i Bosnien-Hercegovina. I Maj införde FN hårda sanktioner mot Serbien. NATO började, efter franska påtryckningar, att bomba Serbien.

Den serbiska minoriteten i Kroatien ansattes hårt av kroaterna. Kroatien förde inte bara ett försvarskrig mot Serbien utan även ett krig mot den serbiska minoriteten. Mer än 400 000 serber har flytt från Kroatien och är idag skeptiska till att flytta tillbaka. Flera anhöriga till dödade serber har begärt skadestånd från den kroatiska staten. Troligen kommer den kroatiska staten att få betala ut miljardbelopp i skadestånd då en inhemsk domstol kommit fram till att den kroatiska staten har agerat felaktigt. Den kroatiska staten har tidigare betalat ut skadestånd till kroatiska serber med villkoret att de drog tillbaka sin stämningsansökan mot den kroatiska staten.

Många serber har råkat illa ut i kriget, men det mesta tyder på att det är kroater och muslimer som råkat mest illa ut. Kriget i före detta Jugoslavien har medfört koncentrationsläger, massavrättningar och etnisk rensning. Alla tre parter har gjort sig skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna, men serberna bär utan tvekan den största skulden i konflikten.

Rent generellt kan man säga att levnadsstandarden för serber har sjunkit kraftigt under Slobodan Milosevic´ ledning. Genomsnittsinkomsten låg 2000 på samma nivå som ett U-land. Stora delar av Serbiens industri står stilla.

Om du är intresserad av hur uppbyggandet av Balkan och hur levnadsstandarden har utvecklats rekommenderar jag starkt Carl Bildts bok ”Uppdrag fred” från 1997.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert