Vad finns det för argument MOT EU?
Sofia Larsson (14 maj 2000)
larsson.so[snabel-a]telia.com

Personer med högerorientering som är kritiska mot EU ser EU som en i huvudsak socialistisk och byråkratisk organisation. En onödig politisk överbyggnad, som ytterligare ökar politikernas och byråkraternas makt, när minskat inflytande för politiker och byråkrater förefaller vara den mest eftersträvansvärda utvecklingsvägen. Ett exempel kan vara jordbrukspolitiken, Sverige har ända sedan överenskommelserna mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet (nuvarande Centerpartiet) på 1930-talet haft ett hårt reglerat jordbruk med höga priser på mat som följd. I slutet av 1980-talet började jordbruket avregleras och landets konsumenter fick en märkbart starkare ställning, bondekooperationens monopolföretag utsattes för hälsosam internationell konkurrens och priserna började sjunka, samtidigt som skattebetalarnas subventioner började minska.

I och med Sveriges inträde i EU 1995 hamnade vi återigen i ett starkt reglerat jordbruk. Denna gång visserligen med lägre priser, men detta berodde på de stora prissubventionerna från EUs skattebetalare, Detta var för en liberal ett svårt steg tillbaka till en gammal och ond tid, en tid då politiska diktat och politiska subventioner och inte marknaden styr en viktig näring.

Det var bland annat detta som låg bakom “Marknadsekonomiskt Nej till EU”, med Christian Gergils som ledande namn. Han är nu redaktör för tidskriften m2

En av de ledande EMU-kritikerna inom Moderata Samlingspartiet, riksdagsmannen Björn von der Esch, blev utesluten ur partiet för att han hade en EMU-kritisk inställning – von der Esch var EU-vän men EMU-motståndare. Han valdes senare in i riksdagen igen för kristdemokraterna. Svenska Dagbladets ledarsida har också ända fram till början av år 2000 varit negativt inställd till svenskt EMU-medlemskap, men efter personskifte på redaktionen lär det bli ändring.

Fler kritiska högersynpunkter mot EU och framförallt EMU hittar man på Rolf Englunds hemsida

Det finns också en del länkar från Contras hemsida, framförallt till brittiska organisationer med denna inriktning. Det är framförallt i Storbritannien som uppdelningen mellan en EU-positiv vänster och en EU-kritisk höger är uppenbar.

http://www.bahnhof.se/~englund/emuskeptiker.htm
http://internetional.se/emuskeptiker.htm
http://www.euro-sceptic.org
http://www.democracy-movement.org.uk
http://www.cafe.org.uk
http://www.euro-emu.co.uk