Vad hade Argentina för inverkan på det kalla kriget eller vad hade det kalla kriget för inverkan på Argentina?
Jonas (15 november1999)
ifeelgood_jl[snabel-a]hotmail.com

Den enda rimliga slutsatsen är att Argentina i stort sett låg vid sidan av det kalla kriget. Sovjetunionen försökte aldrig på allvar skapa någon maktposition i Argentina. De populistiska strömningarna i landet togs om hand av Peronist-partiet, som aldrig flirtade med Sovjetunionen. När Argentina råkade i krig med Storbritannien, på grund av den argentinska militärregeringens ockupation av Falklands-öarna var det ett av de få krigen under perioden 1945-1989 som inte hade någon som helst koppling till det kalla kriget (Argentinas nederlag ledde ju för övrigt till att militärregeringen föll).

Inte heller var det någon påverkan att tala om åt andra hållet. Argentina har i stort sett kunnat stå utanför de konflikter som rådde under det kalla kriget.