Hur hög är den ryska arbetslösheten?
Lina (17 maj 1999)
kraman82[snabel-a]hotmail.com

Det är förvisso inte lätt att svara på den fråga Du ställer. I en rapport skriven för IMF (International Monetary Fund, Internationella Valutafonden) av Pietro Garibaldi och Zuzana Brixiova, uppges att arbetslösheten i Ryssland, enligt Internationella Arbetsorganisationen ILOs definitioner skulle varit 5,6 procent 1993, 7,5 procent 1994, 8,9 procent 1995 och 9,6 procent 1996. Året 1997 var det första året av återhämtning efter de ekonomiska reformerna, så man kan anta att arbetslösheten sjönk då. Samtidigt som vi kan utgå från att arbetslösheten stigit kraftigt under 1998 och 1999 på grund av den ryska ekonomiska krisen.

Men de siffror som man kan ta fram måste tas med en stor nypa salt. Vad är en arbetslös? Den som har arbete i de gamla sovjetiska industrier som inte kan betala någon lön räknas inte som arbetslösa. Undersysselsatta personer i det ryska jordbruket som arbetar några timmar om dagen räknas inte som arbetslösa. De många småhandlarna som säljer ut familjens husgeråd på torget räknas inte heller som arbetslösa. Å andra sidan räknas alla de gangsters som jobbar åt maffian som arbetslösa…

Det finns också miljoner och åter miljoner ryssar som håller på med meningslösa byråkratiska arbeten som är minnen från den sovjetiska planekonomin och som inte fyller någon funktion i ett marknadsekonomiskt samhälle.

Det finns kort sagt en stor latent arbetslöshet som gör att de redovisade siffrorna säkert inte alls speglar verkligheten. Men de siffrorna visar ju också att det finns enorma produktivitetsvinster att göra om Ryssland får chansen att genomföra rejäla kapitalistiska reformer.