Kan ni inte ge mej en bra sida om Aralsjön!
Mathilda (18 oktober 2000)
malla_nr_1[snabel-a]hotmail.com

Aralsjön var en gång jordens fjärde största sjö. Ytan var 66000 kvadratkilometer, vilket kan jämföras med Vänerns 5700 kvadratkilometer. Sovjetunionen beslöt att använda Aralsjöns tillflöden för konstbevattning av planerade bomullsodlingar i Aralsjöns närhet, främst i Kazachstan (Aralsjön ligger på gränsen mellan Kazachstan och Uzbekistan). Genom bevattningen och de usla kanalerna som ingick i bevattningssystemet försvann en stor del av tillflödet av vatten från floderna Amu-Darja och Syr-Darja. Idag når floderna inte ens fram till Aralsjön, trots att de tidigare var sjöns viktigaste tillflöden!

Mellan 1960 och 1990 sjönk Aralsjöns yta med 15 meter!!! 27.000 kvadratkilometer sjöbotten blev saltöken. Och efter 1990 har utvecklingen fortsatt. Idag är Aralsjöns yta mindre än hälften av vad den var 1960! På sina ställen ligger stranden 100 kilometer från den gamla stranden, fartyg ligger utspridda i saltöknen. I praktiken är Aralsjön idag två sjöar.

Genom att tillflödena försvinner ut i åkermarken koncentreras skadliga ämnen i kvarvarande vatten och vattnet är klart hälsovådligt. Dödligheten har ökat markant och många nyfödda är drabbade av fosterskador. Aralsjön är en av jordens största ekologiska katastrofer.