Jag vill veta hur antisemitismen runt om i världen ser ut idag
Ida (26 november 2000)
guess_who[snabel-a]rome.com

Det är i framförallt två delar av världen som antisemitismen har stort inflytande.

Det ena området är Ryssland och i viss mån de länder som frigjort sig från Sovjetunionen och sovjetiskt inflytande. Antisemitismen har djupa rötter i Östeuropa och den florerade såväl under som efter kommunismen. I framförallt Ryssland har det varit möjligt att spela på den traditionella antisemitismen för att vinna politiska poäng. Nu talas det till exempel ofta om att flera (enligt en del en majoritet) av de så kallade oligarkerna (de mycket rika som lyckats komma över en stor del av sovjetstatens tidigare förmögenhet) är judar, och sedan är steget inte långt till antisemitiska kampanjer. Det finns i Ryssland flera partier och andra organisationer som har uttalat antisemitiska inslag. Den ”folkliga” antisemitismen är nog nästan lika bred, om än inte lika extrem, i många andra länder i Östeuropa, men där finns det inte många som gör politiska poäng på den.

Det andra området är Mellersta Östern, där antisemitismen, med användning av kodordet ”antisionism” är omfattande. Det förekommer inte sällan att till och med skrifter av Hitler utges på arabiska i dessa länder. Flera av de politiska ledarna i området vill kasta israelerna/judarna i havet.

Antisemitiska stämningar kan i övrigt finnas i spridda delar av världen. Inte sällan i den katolska kyrkan, som har en lång historia av antisemitism. Den nuvarande påven har dock på ett förtjänstfullt sätt tagit itu med detta, men han har inte fått det nya tänkandet att genomsyra hela kyrkan. I Latinamerika finns till exempel fortfarande en hel del antisemitism kvar inom kyrkans hägn – dock inte alls lika djup och omfattande som motsvarande tendenser i Ryssland eller Mellersta Östern. De protestantiska kyrkorna är däremot oftast utpräglat Israel-vänliga, trots Martin Luthers i mångt och mycket mot judendomen fientliga skrifter.