Varför ville USA bli självständigt?
Niklas Häggström (13 november 2000)
niko13184[snabel-a]hotmail.com

Storbritannien hade i slutet av 1700-talet tretton kolonier i Nordamerika. De var alla underordnade den brittiske kungen (George III). I varje koloni fanns en folkförsamling som var en motsvarighet till det brittiska parlamentet, men som hade betydligt mindre inflytande. Lagar fastställdes fortfarande av parlamentet i London, som också skötte om tullar och utrikeshandel.

Regeringen i London var långt borta från kolonierna och ansåg sig från 1764 behöva lägga skatter på kolonierna för att betala för deras försvar (mot fransmän och indianer). Kolonisterna ansåg a andra sidan att man inte skulle behöva betala några skatter som fastställdes av ett organ – parlamentet i London – där kolonisterna inte hade några valda representanter. Under tio års tid protesterade amerikanerna mot skatter och avgifter som beslutats i London. Protesterna var ofta handgripliga, men bestod mest i att man vägrade att betala, smugglade varor osv. Efter “The Boston Tea Party” 1773 – då oppositionella kastade en beskattad telast i havet – beslöt regeringen i London att begränsa självstyrelsen i Massachusetts. Guvernören – som utsetts från London – fick nästan all makt, på folkrepresentationens bekostnad. Det var gnistan som fick de 13 kolonierna att sluta sig samman och förklara de brittiska kolonierna i Nordamerika självständiga. Det skedde som bekant den 4 juli 1776. Skälen: För höga skatter och för lite lokalt inflytande samt för mycket fjärrstyrning från andra sidan Atlanten.