Varför bröt den amerikanska revolutionen ut, av vilka orsaker?
Mikaela Johansson, Stockholm (24 maj 2005)
mikaela.johansson[snabel-a]city.vrg.se

Efter att Columbus hittade till Amerika 1492 startade det en våg av kolonialiseringar. Först kom spanjorer och portugiser. De fokuserade främst på Syd- och Mellanamerika. Men senare kom stora delar av nuvarande sydvästra USA ingå i det spanska väldet. Under 1600-talet fick Frankrike fotfäste i Nordamerika men de franska kolonierna var aldrig särskilt många. England däremot koloniserade stora delar av det som idag är USA. England bildade 13 kolonier längs den Nordamerikanska östkusten.

Under 1700-talet uppstod spänningar och konflikter mellan de olika kolonialmakterna. England stod som segrare över Frankrike och Spanien 1763 och fick då kontroll över större delen av Nordamerika. Men det dröjde inte länge förrän ett nytt hot tornade upp sig för England. Ett missnöje inom kolonierna växte sig allt starkare.

Vid mitten av 1700-talet hade befolkningen på den amerikanska östkusten ökat stadigt. Näringslivet hade utvecklats väl och medelklassen vuxit sig allt starkare. Vidare hade upplysningstidens frihetsideal spridit sig alltmer inom kolonierna. Av dessa anledningar hade kolonierna utvecklat ett allt större självförtroende.

Då de engelska kolonierna inte var representerade i det engelska parlamentet ansåg inte kolonierna att England hade rätt att belägga befolkningen i kolonierna med skatter och tullar. Koloniernas svar på Englands beskattningar och tullar, som kolonierna betraktade som tyranni, var att bojkotta engelska varor. Detta gjorde att engelsmännen tvingades träda tillbaka mer och mer. England kunde dock inte resignera fullständigt utan bevarade av principiella skäl skatten på te. Detta utlöste den kända ”tebjudningen i Boston” där bostonborna vräkte en hel telast på ett brittiskt fartyg i havet.

Den 4 juli 1776 proklamerade alla tretton kolonier sin självständighet. I självständighetsförklaringen radades 28 anklagelsepunkter upp mot England som alla handlade om att den brittiske kungen strävade efter att upprätta ett envälde över de amerikanska kolonierna. I samma dokument slog man fast att Amerikas folk har rätt att bestämma över sina egna angelägenheter och att de därmed har rätt att frigöra sig från det brittiska styret.

Kolonisterna hade stöd från många länder såsom Frankrike, Spanien, Ryssland, Sverige och Danmark. Vidare hade kolonisterna en mycket skicklig ledare i plantageägaren George Washington. England och kolonierna slöt fred 1783 i Versailles. Där erkände England de amerikanska koloniernas självständighet.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert