Jag har valt terroristgruppen FLN i Algeriet och skulle vilja veta lite om organisationens bildande, typ varför den har uppstått, målet med organisationen, vilken typ av terrorism det är frågan om. Vidare lite om terrorhandlingar och andra politiska metoder som gruppen använt sig av och om de lett till det resultat man tänkt. Till sist vill jag veta om gruppens verksamhet idag, dvs om den helt har slutat att existera.
Ulrik Larsson (1 maj 2000)
quarterpounder_co[snabel-a]hotmail.com

FLN-ledaren Ahmed Ben Bella började sin bana med ett postrån i den algeriska staden Oran 1949. Med några hundra tusen kronor i dagens penningvärde kunde han påbörja sin kamp för att frikoppla Algeriet från Frankrike. Algeriet var vid den här tiden en del av det franska moderlandet och algerierna hade samma rättigheter och skyldigheter som sina landsmän på norra sidan av Medelhavet.

I november 1954 påbörjade Ben Bella och hans medarbetare Belkassem Krim och Mohammed Khider ett gerillakrig mot den franska närvaron i Algeriet. Samtidigt bildades FLN (Front de Libération Nationale). Ungefär 10 procent av Algeriets befolkning var fransmän.

Gerillakampanjen finaniserades av det vänsternationalistiska Egypten under diktatorn Gamal Abdel Nasser. Gerillan genomförde till en början mindre operationer. Man mördade – under bestialiska former – fransmän eller araber som var lojala med regeringen. Fransmännen svarade med hårda motåtgärder och kunde 1957 besegra gerillan. FLN levde dock kvar som organisation och genomförde även i fortsättningen vissa operationer. Fransmännen och de regeringstrogna araberna flyttade i allt större utsträckning över Medelhavet (det var ju en enkel flytt inom samma land). Därmed försvagades den franska närvaron i Algeriet, samtidigt som kraven på militära insatser väckte allt större opposition i Frankrike norr om Medelhavet. När Charles de Gaulle blev president 1958 öppnades möjligheten för FLN att ta makten i Algeriet, vilket man lyckades med 1962. Åtminstone 300 000 algerier hade fått sätta livet till under kriget. Kanske så många som en miljon. Under den sista tiden bedrev den underjordiska hemliga armén OAS en gerillakrigföring mot FLN och den franska regeringen.

Ben Bella upprättade efter självständigheten en hård diktatur, men störtades av den ännu hårdare Houari Boumedienne (som ingått i FLNs ledning) 1965. Därmed blev det inte bara militärdiktatur i det en gång demokratiska franska Algeriet utan också socialistisk planekonomi. FLN var det enda tillåtna partiet fram till 1989. Även efter 1989 har FLN varit en stark kraft i algerisk politik, nu med udden riktad mot en fundamentalistisk islamsk opposition. FLN med sin franska marxistiska och ateistiska bakgrund har av naturliga skäl haft svårt att förlika sig med de muslimska terrorister som nu bekämpar regimen.

Under 1995 hölls det första presidentvalet sedan 1962 och FLN förlorade för första gången presidentposten. Dock har man även senare ingått i den regeringskoalition som motarbetat de islamska fundamentalisterna.

Mer än en miljon fransmän flydde undan den nya diktaturen 1962 och bosatte sig i Frankrike. De araber som varit lojala med Frankrike förhindrades dock från att flytta till Frankrike.