Hej jag skulle vilja ha en jämförelse av Adolf Hitler och Josef Stalin.
Anna Lagerberth, Alingsås
anna.lagerberth.elev[snabel-a]skola.alingsas.se

Det finns många likheter mellan Adolf Hitler och Josef Stalin.Den viktigaste likheten är att de båda tillhör kategorin världshistoriens ondaste män och var folkmördare.

Experter inom området uppskattar att Stalins regim låg bakom runt 40 miljoner människors död och Hitlers runt 20 miljoner. De var båda , särskilt mot slutet av deras liv, rätt så paranoida. De hade båda länge varit heltidsrevolutionärer innan deras respektive partier tog makten i respektive land, även om Hitler till skillnad från Stalin var partiledare under tiden före partiets maktövertagande. De hade båda blodiga uppgörelser med rivaler inom sina respektive partier. Hitler hade 1934 en blodig uppgörelse med sitt parti NSDAPs vänsterflygel, bröderna Strasser och NSDAPs halvmilitära gren SA.

Stalin hade först en uppgörelse med Leo Trotskij om makten efter det att Lenin dog 1924. Stalin vann uppgörelsen men Trotskij lyckades fly utomlands. 1940 blev han dock mördad i sitt hem i Mexico, något de flesta bedömare tror Stalin låg bakom. Dessutom så avrättade han under senare delen av 1930-talet 100000-tals partimedlemmar som inte ansågs underdåniga nog, bland annat större delen av försvarsledningen.

I båda fallen så kan deras massmord till stor del sägas ha varit motiverade av en våldsam metod för att uppnå sina respektive ideologiers utopiska mål: Hitler ville uppnå sin utopi om ett rasrent Stor-Tyskland genom att mörda alla judar och Stalin ville uppnå sin utopi om ett klasslöst samhälle genom ett kollektiviserat jordbruk som i sin tur uppnåddes genom att mörda de motsträviga kulakerna i Ukraina.

Den främsta skillnaden mellan Hitler och Stalin kan sägas ligga i att medan Hitler är sin ideologis upphovsman och främsta tänkare så tillämpade Stalin bara de visioner som Karl Marx och Vladimir Lenin formulerat.