Vad talar för fri abort och vad talar emot? Vilka argument finns det? Vem är det som har rätten att bestämma, var ligger ansvaret?
Lars P (5 april 1999)
larsasprivat[snabel-a]hotmail.com

Det finns inom Contra olika ståndpunkter i abortfrågan.

Främsta motargumentet är nog det mänskliga livets okränkbarhet. Efter befruktningen är det ofödda barnet genetiskt sett en människa. Det är odiskutabelt.

Argumentet att ”kvinnan måste ha rätt till sin egen kropp” är därför vetenskapligt felaktigt. Fostret är inte en del av hennes kropp. Man skulle däremot kunna invända att eftersom graviditeten påverkar henne i så hög grad bör det ändå vara upp till henne om graviditeten skall få fortgå. En del libertarianer har argumenterat utifrån kvinnans rätt att vräka ”hyresgästen” – fostret.

Om abort är tillåtet är det nog ingen annan än kvinnan som kan fatta beslutet. Men det finns från amerikansk rättspraxis exempel på män som stämt kvinnor som gjort abort med deras foster.

Det liberala axiomet säger att du har rätt att göra vad du vill så länge du inte skadar andra. Om det ofödda barnet är en egen människa blir det således en liberal ståndpunkt att vara kritisk till fri abort (Om vi utgår från att det är en skada att bli aborterad). I den libertarianska amerikanska tidskriften Reason har vid ett tillfälle argumenterats för att defintionen på en människa med egna rättigheter inte är det befruktade ägget utan ett foster vars hjärnaktivitet kan mätas med EEG, innan detta är det inte fråga om en självständig individ (det skulle då bli en abortgräns vid cirka 12 veckor). Konservativa brukar använda moralskäl.

Även de som motsätter sig fri abort brukar dock anse att det bör finnas undantag. Våldtäkt och incest är två sådana exempel.

Förespråkarna brukar som huvudargument framföra att kvinnan har rätt att bestämma över sitt eget liv, inkluderat när hon vill föda barn. De brukar även hävda att alla barn har rätt att födas önskade.