Varför valde Nazisterna att berätta om Stalingrad för tyska folket? Vilken var risken med att vara tyst? Vilken var risken med att ljuga?

Elin Bruerberg, Söderhamn (7 maj 2019)

elinbruerberg [snabel-a] live.se

 

Det var säkert inte så att nationalsocialisterna skulle haft några betänkligheter inför att ljuga om utvecklingen i Stalingrad om det tjänat deras syften. Men med nästan en halv miljon döda och lika många överlevande som på plats upplevt vad som hänt var det praktiskt omöjligt att dölja vad som hänt för det tyska folket. Inte ens i ett totalitärt land kan så gigantiska händelser mörkas. Miljoner tyskar på hemmaplan måste ha fått personlig information från fronten att det gick dåligt och sedan stopp i brevväxlingen när soldaterna dödades eller hamnade i sovjetiska fångläger. Det var ju dessutom så att det inte enbart var tyskar som slogs i Stalingrad, andra kom från Rumänien, så det fanns ytterligare en kanal där privat information kom ut. Även om tyskarna önskat det hade de inte kunnat hemlighålla vad som hänt, eftersom alltför många visste om saken.