Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: redax@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra i fulltext på nätet. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Du kommer att ha tillgång även till äldre nummer av Contra på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nr 6 1993 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Tommy Hansson ny ansvarig utgivare 2
Lögnarna mitt ibland oss: Bunny Ragnerstam hittar på vad som helst 3
Tommy Hansson: Ösel – svenskö med traditioner 4
C G Holm: Dalmasen som sökt politisk asyl i Belgien (intervju med
Göran Nordigård) 6
C G Holm: Sex månaders fängelse för mamma som hindrade sjuåring
att slå sexåring 8
Steven Spielberg: Jurassic Park (känga åt jurister) (filmrecension) 9
15 f d sovjetrepubliker i sammanfattning 10
Republikerna i det forna Sovjet (7): Azerbajdzjan 18
Tommy Hansson: Efter kommunismens fall – blir islam nästa hot? 21
Böök försvann, men Wechselmann finns kvar 23
Mats Johansson: Den nya reformationen (bokrecension) 24

Contra nr 5 1993 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Georg Hardt: Leder avsaknad av våldsmonopol till mer våld? 3
Tommy Hansson: IB-affären – i vems intresse? 4
16 f d kommunistdiktaturer i sammanfattning 6
Taiwans representant i Sverige: Stort intresse för Taiwan bland svenska
politiker (intervju med Chan Ming-chin) 15
Östtysklands “antifascistiska” kamp 17
Republikerna i det forna Sovjet (6): Kirgisien 18
Per-Olof Samuelsson: Hanssons argument ryggmärgsreaktioner (insändare) 20
Tommy Hansson svarar (insändare) 20
Georg Hardt: Visst värdigt Contra (insändare) 21
Tommy Hansson: Säljande miljö och geschäft i hotbilder 22
Michail Gorbatjov: Tre dagar som skakade världen (bokrecension) 23
Raisa Gorbatjova: Jag hoppas (bokrecension) 23
Maria-Pia Boëthius: Heder och samvete (bokrecension) 23
Per Nattzén: Operation Contra (bokrecension) 24
Dennis Jones: Warszawakonserten (bokrecension) 24

Contra nr 4 1993 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Anders Fjällström: Nu har taxi slutat dröja! Avregleringen av taxinäringen 3
Republikerna i det forna Sovjet (5): Ryssland 6
C G Holm: Finns rättvisan (om Lars Tingström) 8
Tommy Hansson: En kommunistisk bödel går fri (Erich Honecker) 10
Tommy Hansson: Franco i myt och verklighet (Spanska inbördeskriget) 15
Tommy Hansson: ÖB Bengt Gustafsson: Politikerna det största problemet
för försvaret 18
Joakim Förars: Ovärdigt Contra (om Frihetsfronten) (insändare) 20
Filip Lundberg: Contras redaktionella linje är godtycklig (insändare) 21
Marek Zyto: Konglomeratet Frihetsfronten (insändare) 21
Filip Lundberg: “Frihets”fronten är kryptokommunistisk! 22
Robert Wilton: Tsarfamiljen Romanovs sista dagar (bokrecension) 23
Arkadij Vaksberg: Skjut de galna hundarna! (om Andrej Vysjinskij) (bokrecension) 23
L och I Bouvin: Mygel, maktkamp, miljöpolitik (bokrecension) 24

Contra nr 3 1993 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Ny Contrabok: Affärernas Sverige 3
Kenth Olsson: Möller-affären 4
Nicaragua: Sandinisternas tysta maktövertagande 6
Georg Hardt: Populism – som att jämföra äpplen och päron 8
Henrik Bejke: Vem är egentligen kryptokommunist? 10
Tommy Hansson: Objektivismen och Ayn Rand – Frihet eller dyrkan? 15
Tommy Hansson: Contra-bekant premiärminister (Mart Laar) 17
Bertil Häggman: Vänsterns hatobjekt 18
Republikerna i det forna Sovjet (4): Georgien 20
Allan Sandström: Fortsättningskriget (bokrecension) 23
Per T Ohlsson: Landet utanför (bokrecension) 23
Bobi Sourander: Farväl Fidel (bokrecension) 24

Contra nr 2 1993 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Contra-seger i Europakommissionen: 14-1 till Contra! 3
C G Holm: Kekkonen KGB-agent? 5
Georg Hardt: Frihetsfronten – en nagel i statens öga 8
Filip Lundberg: Frihetsfronten är kryptokommunistisk 10
Tommy Hansson: Rapport från Amnesty om tortyr i Kina 15
Georg Hardt: EGs jordbrukspolitik, Subventioner och grön valuta 18
Republikerna i det forna Sovjet (3): Uzbekistan 20
Veijo Meri: Marskalken av Finland C G Mannerheim (bokrecension) 23
Tage Lindbom: Demokratin är en myt (bokrecension) 23
Charles Westin (red): Skolan, hjärtat, världen. Invandring och ungdomsopinion 24

Contra nr 1 1993 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Sverige med i EG? Temablock 3
EGs bakgrund 3
EES-avtalet 4
Den inre marknaden 6
Maastricht 7
EGs organisation 9
Sverige och EG 10
Tommy Hansson: Hale Wille i Vita Huset (Bill Clinton) 15
Clintonlakejer i TV2s valvaka 17
Valet i Angola: Blodbad efter anklagelser om valfusk 18
Tommy Hansson: Slutsats efter valet i Angola. Lita aldrig på en kommunist. 19
Anna Larina Bucharina: I minnets labyrinter (bokrecension) 22
Gustaf Olivecrona: Samtal med Ulf Laurin (bokrecension) 22
Lauri Karvonen: Fascismen i Europa (bokrecension) 23
Bret Easton Ellis: American Psycho (bokrecension) 24