Äldre nummer av Contra kan köpas från Contra, Box 8052, 104 20 Stockholm.

Priset är 25 kronor per exemplar. Det går också att köpa kopior av enstaka artiklar i slutsålda nummer.

Skicka gärna efter per e-post: redax@contra.nu

För prenumeranter på Contra (pappersversionen) erbjuds som speciell service Contra i fulltext på nätet. För att komma åt denna service måste Du ha tillgång till lösenordet som finns i senaste numret av Contra (lösenordet ändras så snart ett nytt nummer av Contra utkommer, bara den som har en aktuell prenumeration har tillgång till den skyddade delen av Contras sajt). Du kommer att ha tillgång även till äldre nummer av Contra på nätet.

I innehållsförteckningen upptas artiklar i Contra. Notiser upptas ej. Utöver artikelrubriker har vissa stödord lagts in för att underlätta elektronisk sökning i innehållsförteckningen.

En komplett innehållsförteckning över Contra finns här!

Contra nr 6 1992 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
C G Holm: Valutakrisen inte marknadens kris 3
Tror Du mig bättre nu? 6
Tommy Hansson: “Business as usual” för ryska spioneriet (KGB) 8
Ozonhålet – en ihålig tes? 15
Fördjupade analyser av Gulfkriget visar: Vapenteknologin inte fulländad 16
Republikerna i det forna Sovjet (2): Moldavien 18
Peeter Neerup Buhl: En annan bild av McCarthy 20
Rune Westin: Teeth of Iron (bokrecension) 22
Bertrand de Jouvenel: Omfördelningens etik (bokrecension) 23
Erik Lindfeldt: Moralpartiet (bokrecension) 23
P Galante och E Silianoff: Sista ögonvittnet i bunkern (bokrecension) 24

Contra nr 5 1992 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Georg Hardt: Ängladamm eller ragnaröka? Om legalisering av narkotika 3
FMN vill ha knarkförbud (intervju med Johan Danielsson) 5
Viktor Wahlström: Olika slags narkotika 5
Tommy Hansson: Palmemordet var inte unikt 6
Stefan Klenze: Sveaborg 8
Siegfrid Amper: Hur kommer det att gå för Sydafrika? (insändare) 10
Nils Tore Gjerde: Bryt med Burma 10
Marek Zyto: Guillou och islam (insändare) 10
Tommy Hansson: Revolutionären Mandela 15
Republikerna i det forna Sovjet (1): Kazachstan 18
Tommy Hansson: Nujomas flygplansaffärer (Namibia) 20
Rune Westin: Lögnerna i JFK 21
Ingmar Karlsson: Landet i mitten. Tyskland och det nya Europa. (bokrecension) 23
Alvin Toffler: Maktskiftet (bokrecension) 23
Tom Bower: Det röda nätet (bokrecension) 24

Contra nr 4 1992 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Claes H. Nydahl: Reklamradio bara ett delmål 3
Kamrat Erich Honecker och hans vänner 6
Jeltsin är en produkt av kommunistpartiet (intervju med Irina Elkonin-Johansson) 8
Tommy Hansson: Myten om rasismen 15
Stefan Klenze: Svensk socialistisk samling (SSS) 18
Bertil Häggman: Maffian mördade JFK 20
Paul Karlsson: Arbete för invandrarverket (insändare) 22
Leif Fjeldberg: Vem dödar vem? (PLO och Israel) (insändare) 22
Evert Holm: Contra behövs (insändare) 22
Vänsterns moraliska skuld (bokrecension) 23
Sture Nilsson: Rysskräcken i Sverige (bokrecension) 23
Rolf Englund: Till vänster om marknaden (bokrecension) 24

Contra nr 3 1992 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
Ole T. Hoelseth: Inte så lätt i Lettland 3
Bill Persson: Tankar om nyliberalismen 4
Anders Fjällström: Vad säger påven om kapitalismen? 6
Björn Arrhén: KGB är död – leve KGB! 8
Marie Andersson: En annan version (Invandrarverket om Kaczmarek) (insändare) 10
Tommy Hansson: Spionen Alger Hiss och andra kommunister 15
Bertil Häggman: Anti-Columbusmyten 18
Leksakssoldater (Bosse Johansson) 19
Tommy Hansson: Jätteporträtt med tvivelaktiga förlagor ( om valkampanjer) 20
Per Dahl, Carl-Johan Ljungberg: Förnuft och inlevelse (Edmund Burke) (bokrecension) 22
Jan Myrdal: Den albanska utmaningen (bokrecension) 22
Mats Gellerfelt: Vem är Alf Svensson? (KdS) (bokrecension) 23
P G Engel: Socialdemokratins barnbarn (bokrecension) 23
B. Hult och K. Misgeld: Socialdemokratin och den svenska utrikespolitiken (bokrecension) 23
Kristian Gerner: Centraleuropas återkomst (bokrecension) 24

Contra nr 2 1992 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
C G Holm: Polen på väg mot kapitalism 3
Contra-mål hos Europakommissionen 6
Anders Fjällström: Reklamen, ett viktigt inslag i marknadsekonomin 8
Tommy Hansson: Södertälje – Jakten på Röd Oktober 15
Anders Fjällström: Bättre och billigare med privata entreprenörer (kommun) 18
C G Holm: Småpartierna i riksdagsvalet – Nya framgångar för Kalle Anka 20
John Gittings: Kina i förändring (bokrecension) 23
Charles H. Dyer: Det nya Babylon (Irak) (bokrecension) 23
Danne Nordling: Nationalekonomins ABC (bokrecension) 24

Contra nr 1 1992 Läs tidningen som pdf!
Beställ ett pappersexemplar här!
TV-avtalet gör mig mörkrädd. Contras frihetspris/Radio Nova
Intervju med Claes H. Nydahl 3
En kvarts miljon lyssnar till Radio Nova 6
Evald Olsson: Brist på spannmål (insändare) 7
Magnus Cappelin: Vad är fascism? (insändare) 7
Elias Granqvist: Emblem och vapen (insändare) 7
Tommy Hansson: Carl Bildt – en trendig statsminister 8
C G Holm: Sök socialbidrag. När Marek ville ha arbetstillstånd. 10
C G Holm: Kan vi lita på regeringen? 15
Lars Lundberg: Västvärldens svek mot balterna 18
Tommy Hansson: Kyrkligt biståndsorgan uppmanar till terrorism
(Diakonia och PLO) 20
Andres Küng: Baltikum (bokrecension) 22
K-G Olin: Våra första västindienfarare (bokrecension) 22
Per Sandström: Baltiskt dilemma (bokrecension) 23
Boris Jeltsin: Bekännelsen (bokrecension) 24